Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1489

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1701

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1889

Category Archives: Články

Zemřel pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. rytíř Řádu svatého Řehoře, milovník katedrály sv. Víta, zvonů a zvoníků

S hlubokým zármutkem v srdci s nadějí na vzkříšení oznamujeme, že zaopatřen svátostmi po těžké nemoci byl povolán na věčnost Pánem života a smrti ve středu dne 12. června 2019, učitel, spisovatel, bratr, otec a dědeček, pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. Rytíř Řádu svatého Řehoře. Svůj život věnoval vědě, katedře, katedrále sv. Víta a jejich lidem. Rozloučíme se s naším drahým v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze při mši svaté v pátek 21. června 2019 ve 13 hodin, pak bude téhož dne převezen do rodiště a uložen do rodinného hrobu v Písařově kolem 18. hodiny.

Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. se narodil 13. dubna 1937 v Bludově. V letech 1952-56 vystudoval průmyslovou školu strojní, obor stavba letadel v Praze-Hloubětíně. Absolvoval strojní fakultu Vysoké školy dopravy v Praze-Karlíně. Současně také studoval dějiny umění na UK Praha. Jako výzkumný pracovník ČKD Lokomotivka v Praze-Libni byl konkurzem vybrán jako vysokoškolský pedagog v Žilině na Vysoké škole dopravní a po té na dopravní fakultě ČVUT v Praze. Dlouhodobě pobýval v Petrohradě a Bostonu a jako vědecký pracovník pořádal celostátní konference a pracovní semináře v oboru. Jeho publikační činnost je vyjádřena ve více jak 250 položkách odborných prací, včetně těch o Pražském hradě a katedrále sv. Víta v Praze.
Po celou dobu svého pedagogického působení byl horlivým a neúnavným evangelizátorem svého římskokatolického vyznání u svých studentů, ale i kolegů, přátel i veřejnosti. V posledních letech se velmi věnoval publikační činnosti o životě katedrály sv. Víta a stal se pravdivým mostem mezi katedrou a katedrálou, mezi svými studenty a životem věřících.
Za svou práci pro společnost – vědeckou a uměleckou činnost byl oceněn medailí F. J. Gerstnera, medailí ČVUT I. stupně za významné zásluhy o rozvoj, cenou za vědeckou a uměleckou činnost Masarykovy akademie umění a Světovou unií umění.
U příležitosti jeho 80. narozenin dne 13. 4. 2017, při missa chrismatis Zeleného čtvrtku ocenil arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP pana Doc. Rudolfa Pohla medailí biskupa Podlahy za propagaci liturgického života v katedrále sv. Víta v Praze jeho publikační činností a zvláště za jeho evangelizační práci mezi studenty a mládeží, která byla jeho životem. Dne 1. ledna 2019 datuje Svatý otec František své papežské vyznamenání: Řád sv. Řehoře Velikého, které udělil panu docentu Rudolfu Pohlovi, jež obdržel o Letnicích v neděli 9. června 2019.
V posledních pěti letech bojoval úspěšně se zákeřnou chorobou, na jaře tohoto roku však intenzivně propukla. Byl statečný až do konce a tiše usnul ve středu 12. června 2019 v 21 hodin.

R.I.P.

Bílá sobota – velikonoční vigilie

C130-019-B_Mimořádné zvonění_Bílá sobota - velikonoční vigilieMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta na Bílou sobotu 20. dubna 2019 později večer.

Na Bílou sobotu se do kostelů vracejí hlasy zvonů. Naposled zvony zvonily na Zelený čtvrtek při mši na památku Poslední večeře páně – krátce po zahájení mše, během písně Gloria, tedy Sláva na výsostech Bohu, ztichly – jejich „duše odletěly“ do Říma. Na Bílou sobotu, když kněz zvolá „Sláva na výsostech Bohu“, se zvony a varhany opět rozezní, protože už pominula doba smutku.

Velký pátek – nejtišší den v roce

Velký pátek je dnem, kdy si křesťané si připomínají ukřižování Ježíše Krista. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení se nejen v tento čas konají obřady.

Zvony svatovítské katedrály jako hlas smutku a solidarity

Mimořádné zvonění zazní z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha dnes ve středu 17. dubna 2019 v 18.50 hod. Mimořádným zvoněním a v souzvuku s dalšími zvony evropských katedrál tak symbolicky vyjádří solidaritu s francouzským lidem po ničivém požáru v katedrále Notre-Dame v Paříži.

Květná neděle

C130-016-A_Mimořádné zvonění_Květná neděleMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 14. dubna 2019.

Květná neděle připomíná slavný příjezd Ježíše do Jeruzaléma, přičemž lidé jej vítali palmovými větvemi. A protože v Čechách palmy nerostou, nahradily je například kočičky, což jsou zelené větvičky z vrby, jívy, jasanu nebo břízy s částečně rozvitými pupeny.

Kdy jsou Velikonoce?

C210-021-A_Kdy jsou velikonoce - verze 2015Velikonoce jsou spjaty s památkou ukřižování a následného vzkříšení Ježíše Krista. V noci ze soboty na neděli se pak odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se tato noc nazývá Velkou nocí. Od toho je odvozen i český název Velikonoce. O tom, co se tehdy odehrálo, se zachovalo velmi málo historických pramenů a žádný z nich neudává přesné datum.

Slavnost sv. Josefa

C130-012-A_Sv JosefMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v úterý 19. března 2017.

Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího Syna. Josef byl synem Jakoba z kmene Judy. Jeho památka se slaví v České republice a v celém katolickém světě 19. března.

Popeleční středa

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve středu 6. března 2019.

Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš

Remember, man, you are dust, and to dust you shall return.

Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris.

V římskokatolickém liturgickém kalendáři je Popeleční středa (lat. dies cinerum) prvním dnem postní doby. Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby.

Hromnice – svátek Uvedení Páně do chrámu

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 2. února 2019.

Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval “světlem k osvícení pohanů”. Svátek Uvedení Páně do chrámu zavedl v Římě papež Sergius I. (687-701). Lidově se tento svátek nazývá Hromnice a je doprovázen žehnáním svící, které se rozsvěcely při modlitbě v “temných chvílích života”, např. i při bouřce.

Půlnoční mše svatá v katedrále sv. Víta 24./25. XII. 2018