Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1489

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1701

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1889

Category Archives: Katedrály

Zemřel pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. rytíř Řádu svatého Řehoře, milovník katedrály sv. Víta, zvonů a zvoníků

S hlubokým zármutkem v srdci s nadějí na vzkříšení oznamujeme, že zaopatřen svátostmi po těžké nemoci byl povolán na věčnost Pánem života a smrti ve středu dne 12. června 2019, učitel, spisovatel, bratr, otec a dědeček, pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. Rytíř Řádu svatého Řehoře. Svůj život věnoval vědě, katedře, katedrále sv. Víta a jejich lidem. Rozloučíme se s naším drahým v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze při mši svaté v pátek 21. června 2019 ve 13 hodin, pak bude téhož dne převezen do rodiště a uložen do rodinného hrobu v Písařově kolem 18. hodiny.

Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. se narodil 13. dubna 1937 v Bludově. V letech 1952-56 vystudoval průmyslovou školu strojní, obor stavba letadel v Praze-Hloubětíně. Absolvoval strojní fakultu Vysoké školy dopravy v Praze-Karlíně. Současně také studoval dějiny umění na UK Praha. Jako výzkumný pracovník ČKD Lokomotivka v Praze-Libni byl konkurzem vybrán jako vysokoškolský pedagog v Žilině na Vysoké škole dopravní a po té na dopravní fakultě ČVUT v Praze. Dlouhodobě pobýval v Petrohradě a Bostonu a jako vědecký pracovník pořádal celostátní konference a pracovní semináře v oboru. Jeho publikační činnost je vyjádřena ve více jak 250 položkách odborných prací, včetně těch o Pražském hradě a katedrále sv. Víta v Praze.
Po celou dobu svého pedagogického působení byl horlivým a neúnavným evangelizátorem svého římskokatolického vyznání u svých studentů, ale i kolegů, přátel i veřejnosti. V posledních letech se velmi věnoval publikační činnosti o životě katedrály sv. Víta a stal se pravdivým mostem mezi katedrou a katedrálou, mezi svými studenty a životem věřících.
Za svou práci pro společnost – vědeckou a uměleckou činnost byl oceněn medailí F. J. Gerstnera, medailí ČVUT I. stupně za významné zásluhy o rozvoj, cenou za vědeckou a uměleckou činnost Masarykovy akademie umění a Světovou unií umění.
U příležitosti jeho 80. narozenin dne 13. 4. 2017, při missa chrismatis Zeleného čtvrtku ocenil arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP pana Doc. Rudolfa Pohla medailí biskupa Podlahy za propagaci liturgického života v katedrále sv. Víta v Praze jeho publikační činností a zvláště za jeho evangelizační práci mezi studenty a mládeží, která byla jeho životem. Dne 1. ledna 2019 datuje Svatý otec František své papežské vyznamenání: Řád sv. Řehoře Velikého, které udělil panu docentu Rudolfu Pohlovi, jež obdržel o Letnicích v neděli 9. června 2019.
V posledních pěti letech bojoval úspěšně se zákeřnou chorobou, na jaře tohoto roku však intenzivně propukla. Byl statečný až do konce a tiše usnul ve středu 12. června 2019 v 21 hodin.

R.I.P.

Zvony svatovítské katedrály jako hlas smutku a solidarity

Mimořádné zvonění zazní z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha dnes ve středu 17. dubna 2019 v 18.50 hod. Mimořádným zvoněním a v souzvuku s dalšími zvony evropských katedrál tak symbolicky vyjádří solidaritu s francouzským lidem po ničivém požáru v katedrále Notre-Dame v Paříži.

Půlnoční mše svatá v katedrále sv. Víta 24./25. XII. 2018

Requiem za kardinála Tomáška

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v úterý 4. srpna 2017.

Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP, bude u příležitosti 25. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška sloužit v pátek 4. srpna 2017 od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha requiem.

88. výročí posvěcení svatovítské katedrály

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pátek 12. května 2017.

V pátek 12. května v 18.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit mši svatou k výročí posvěcení svatovítské katedrály. Bude při ní vyznamenáno několik významných osobností a ukončí se diecézní proces beatifikace kardinála Josefa Berana. Liturgie bude tlumočena do českého znakového jazyka i do mezinárodního znakového systému pro početnou skupinu neslyšících.

Památka sv. Zikmunda

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 29. dubna 2017.

Svatý Zikmund († 1. května 524) byl burgundský král od roku 516 až do své smrti. Stal se katolickým světcem, mimo jiné je jedním ze zemských patronů Čech. Jméno Zikmund nese největší zvon katedrály sv. Víta. V sobotu 29. dubna v 18.00 hodin se v katedrále sv. Víta uskuteční mše svatá ke cti. sv. Zikmunda obětovaná za živé a mrtvé zvoníky. Celebrovat bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Sv. Vojtěch – 1020 let od úmrtí

C130-041-E_Mimoradne_zvoneni_Slavnost_sv._VojtechaMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 23. dubna 2017.

V neděli 23. dubna 2017 se od 10.00 hodin ve svatovítské katedrále koná bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha – biskupa, mučedníka a hlavního patrona pražské arcidiecéze. 

Katedrála sv. Víta se chystá na stavbu varhan

Nadační fond Svatovítské varhany již vybral jednoho ze čtyř zájemců o výrobu nového nástroje pro pražskou katedrálu. Oznámí ho ale až na konci dubna, kdy se bude připomínat 1020. výročí smrti českého patrona sv. Vojtěcha, jehož jméno katedrála také nese. To připadá na 23. dubna, kdy se v katedrále uskuteční bohoslužba na jeho počest. O den později bude se zhotovitelem varhan podepsána smlouva v katedrále.

Páteční zvonění za kardinála Vlka

Jen málokdy se zvony katedrály sv. Víta rozeznívají v souzvuku s ostatními pražskými i mimopražskými zvony smutečním tónem. K tomu dojde v páteční podvečer (24. března 2017) pět minut před 18. hodinou večerní.

Requiem za Vladislava Jagellonského – 500 let od úmrtí

C130-041_MIMzvoneni_Requiem_Vladislava_JagellonskehoMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve čtvrtek 14. dubna 2016.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 14. dubna 2016 sloužit od 18.00 hodin rekviem při příležitosti pětistého výročí úmrtí Vladislava Jagellonského. Po skončení liturgie bude v přízemí Mladotova domu připomínka pokračovat přednáškou prof. Jana Royta.