Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1489

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1701

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1889

Category Archives: Ze života svatovítských zvoníků

Zemřel pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. rytíř Řádu svatého Řehoře, milovník katedrály sv. Víta, zvonů a zvoníků

S hlubokým zármutkem v srdci s nadějí na vzkříšení oznamujeme, že zaopatřen svátostmi po těžké nemoci byl povolán na věčnost Pánem života a smrti ve středu dne 12. června 2019, učitel, spisovatel, bratr, otec a dědeček, pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. Rytíř Řádu svatého Řehoře. Svůj život věnoval vědě, katedře, katedrále sv. Víta a jejich lidem. Rozloučíme se s naším drahým v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze při mši svaté v pátek 21. června 2019 ve 13 hodin, pak bude téhož dne převezen do rodiště a uložen do rodinného hrobu v Písařově kolem 18. hodiny.

Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. se narodil 13. dubna 1937 v Bludově. V letech 1952-56 vystudoval průmyslovou školu strojní, obor stavba letadel v Praze-Hloubětíně. Absolvoval strojní fakultu Vysoké školy dopravy v Praze-Karlíně. Současně také studoval dějiny umění na UK Praha. Jako výzkumný pracovník ČKD Lokomotivka v Praze-Libni byl konkurzem vybrán jako vysokoškolský pedagog v Žilině na Vysoké škole dopravní a po té na dopravní fakultě ČVUT v Praze. Dlouhodobě pobýval v Petrohradě a Bostonu a jako vědecký pracovník pořádal celostátní konference a pracovní semináře v oboru. Jeho publikační činnost je vyjádřena ve více jak 250 položkách odborných prací, včetně těch o Pražském hradě a katedrále sv. Víta v Praze.
Po celou dobu svého pedagogického působení byl horlivým a neúnavným evangelizátorem svého římskokatolického vyznání u svých studentů, ale i kolegů, přátel i veřejnosti. V posledních letech se velmi věnoval publikační činnosti o životě katedrály sv. Víta a stal se pravdivým mostem mezi katedrou a katedrálou, mezi svými studenty a životem věřících.
Za svou práci pro společnost – vědeckou a uměleckou činnost byl oceněn medailí F. J. Gerstnera, medailí ČVUT I. stupně za významné zásluhy o rozvoj, cenou za vědeckou a uměleckou činnost Masarykovy akademie umění a Světovou unií umění.
U příležitosti jeho 80. narozenin dne 13. 4. 2017, při missa chrismatis Zeleného čtvrtku ocenil arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP pana Doc. Rudolfa Pohla medailí biskupa Podlahy za propagaci liturgického života v katedrále sv. Víta v Praze jeho publikační činností a zvláště za jeho evangelizační práci mezi studenty a mládeží, která byla jeho životem. Dne 1. ledna 2019 datuje Svatý otec František své papežské vyznamenání: Řád sv. Řehoře Velikého, které udělil panu docentu Rudolfu Pohlovi, jež obdržel o Letnicích v neděli 9. června 2019.
V posledních pěti letech bojoval úspěšně se zákeřnou chorobou, na jaře tohoto roku však intenzivně propukla. Byl statečný až do konce a tiše usnul ve středu 12. června 2019 v 21 hodin.

R.I.P.

Sbírka na nový zvon pro zámek Konopiště

Pražští zvoníci svatovítští, pečlivě udržující tradici ručního   zvonění   na katedrále Víta na Pražském Hradě, byli v dubnu letošního roku osloveni, zda nevědí o nějakém zvonu, který by se dal pro oslavy výročí na- rození Marie Terezie na státním zámku Konopiště zapůjčit. Ukázalo se, že to v zemích českých, kde při válečných rekvizicích přišel stát o desetitisíce zvonů, zvonků a zvonečků, není vůbec jednoduché. Nemožné však nikoli, a tak ve čtvrtek 11. května 2017 v podvečer zazněl z věže nad zámeckou kaplí po dlouhých desetiletích opět hlas zvonu. Zvon byl zapůjčen do doby pořízení zvonu nového. A na ten nový zvon vyhlásili veřejnou sbírku.

Ze zámku Konopiště zazní zvon k narozeninám

Hodinu narození jediné české vládnoucí královny Marie Terezie připomenou na státním zámku Konopiště dělové salvy a slavnostní zvonění. Ruční zvonění provedou zvoníci a zvonířky z katedrály sv. Víta v Praze.

Ze zámku Konopiště se ozve poprvé od II. světové války zvon

Během příprav k oslavám výročí narození královny Marie Terezie na státním zámku Konopiště se ukázalo, že před slavnostní mší v předvečer 274. výročí korunovace Marie Terezie českou královnou (= 12. května 1743) by nebylo čím zvonit. Ze zámecké kaple sv. Huberta byl totiž v poslední světové válce zvon odvezen a zabaven. Od té doby, jak v období „temna“, tak i poté, až do dnešních dní jej vlastně ani nikdo nepostrádal.

Svatovítští zvoníci na prahu roku 2017

Malý vhled do zajímavých statistik svatovítských zvoníků. – Svatovítští zvoníci jsou dobrovolnou skupinou nadšených zvoníků, která zajišťuje ruční zvonění zvonů katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha nejméně půl století. Zvonění je pro mnohé z nich doslova posláním, neboť jsou si vědomi, že svou činností mimo jiné přispívají k zachování tradice ručního zvonění, která pomalu vymírá. Někteří ze zvoníků jsou v aktivní službě přes tři desítky let a velmi významně se podíleli a podílejí na zachování kontinuity tradice ručního zvonění přímo v katedrále.

Nejradši mám Ježíše – zvonířka od Svatého Víta

Nejradši mám Ježíše

Zvonířka od Svatého Víta Jana Hajdúková o tom, jak je zvonění dobré na záda a proč letos na Velikonoce nejslavnější zvon Zikmund nezazní.

Poslední neděli před Velikonoce­mi minutu před polednem odstar­tovala sólo na zvon Josef. Přesně ve 12.00 se k ní přidali další zvoní­ci a zvonířky, kteří rozhoupali zbývající tři zvo­ny v jižní věži svatovítského chrámu: největšího Václava, Jana Křtitele a Dominika.

Šestadvacetiletá Jana Hajdúková, absolventka demografie na pražské Vysoké škole ekonomic­ké, zvoní teprve něco málo přes tři roky. V civil­ním životě pracuje v obchodním řetězci Tesco jako manažerka plánování zásob a vedle rozeznívání zvonů na Hradě také trénuje gymnasti­ku v Sokole.

Svatovítští zvoníci na prahu roku 2016

Malý vhled do zajímavých statistik svatovítských zvoníků.

150. výročí narození Andreje Šeptyckého

Ve středu 29. července 2015 uplynulo 150 let od narození ukrajinského řeckokatolického patriarchy Andreje Šeptyckého, který stál u zrodu unionistických sjezdů na Velehradě na počátku minulého století. Papež František na začátku letošního léta významně posunul kupředu proces beatifikace tohoto významného duchovního tím, že podepsal dekret o jeho hrdinských ctnostech a prohlásil jej za Ctihodného.

Ze života svatovítských zvoníků – Lysolajský běh

C120-007-D_Ze_zivota_svatovitskych_zvoniku7. Lysolajský běh ve čtvrtek 11. června 2015 za účasti několika katedrálních zvoníků              

To, že zvonění na svatovítské zvony je také poměrně fyzicky náročnou činností, většinu lidí nepřekvapí. Není tedy nijak mimořádné, když zvoníky z nejznámějšího českého kostela potkáte při různých sportovních činnostech, ať jde o plavání, cyklistiku, lyžování atp. Řada se jich účastní i závodů běžeckých, a to s důstojným umístěním ve výsledkové listině.