Katedrála – zpravodaj

KATEDRÁLA
nezávislý zvonický zpravodaj nejen o zvonech
Nulté číslo vyšlo v roce 1999.
Vydáváno vlastním nákladem za pomoci dobrých lidí. © CPSV

Aktuální číslo Katedrály k náhledu i ke stažení

Odkaz na archiv starších čísel Katedrály k náhledu i ke stažení.

Poznámka: na stránce s archivem starších čísel Katedrály  bychom rádi v budoucnu publikovali všechna dosud vydaná čísla Katedrály. Vzhledem k tomu, že je však buď nemáme k dispozici, anebo jsou po technické stránce v nepublikovatelném stavu, prosíme tímto každého, kdo by nám s touto situací mohl pomoci,  ať tak učiní zasláním digitalizované kopie či zapůjčením originálu. Předem děkujeme za spolupráci.