Category Archives: Slova k zamyšlení

Slyšeli jsme při kázání kardinála Dominika Duky OP k výročí přenesení ostatků sv. Václava

Kardinál Duka již tradičně sloužil 4. března 2015 k připomenutí výročí přenesení ostatků sv. Václava mši ve svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta. V kázání upozornil mimo jiné na to, že ačkoli někteří se nám snaží podsunout, že český stát je bezkonfesní, jsme státem, který byl vybudován na ideji křesťanství prosazované sv. Václavem. “V ústavě se hlásíme ke svým kořenům, a jestli se k nim chceme hlásit i nadále, nemůžeme se vzdát křesťanství, svatého Václava, ani Jana Nepomuckého. To bychom se potom vzdali pramene, z kterého tato zem žije, připomenul.Jako opravdový vévoda věděl, že slib se musí dodržet,  odmítl také kardinál Duka častou kritiku svatého Václava, který měl údajně příliš sklánět hlavu před svými západními sousedy.

Úvodník Katedrály zima 2014

Svatá Anežko,

děkujeme Ti za to, že jsme právě oslavili čtvrt století života ve svobodě a demokracii. Věřte nebo ne, je to neskutečné – již 25 let katedrální zvoníci zvoní, aniž by se museli bát, zda kvůli této doslova a do písmene bohulibé činnosti nebudou nějak perzekvováni. Přesto je mezi nimi stále řada těch, kteří v dobách minulých vlastníma rukama „mařili dozor nad církvemi“ tím, že zvonili. A to byl podle § 178 komunistického trestního zákona trestný čin s trestní sazbou až dva roky odnětí svobody nebo peněžitým trestem. Kanonizace Anežky České se stala jedním z významných impulsů, který pomohl k pádu totalitního režimu. Proto k sv. Anežce také zvoníci vzhlížejí s vděčností.

Tomáš Stařecký, úvodník Katedrály zima 2014

Slyšeno při kázání papeže Františka v kapli Domu sv. Marty dne 16. září 2013

… Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne netýká, protože vládnou ti druzí…“. Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věnovat.

Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří, podotkl papež. „Posloucháte zprávy v televizi – a politiky tam jen bijí holí. Čtete noviny – a také tam o nich mluví špatně a stále proti nim“. Vládci jsou možná hříšníci, tak jako David, připustil Svatý otec. My však máme spolupracovat – vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na společném dobru. „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky“, pokračoval papež František. „To však není pravda a není to dobrá cesta.“

 Slyšeno při kázání papeže Františka v kapli Domu sv. Marty dne 16. září 2013