Zvonění v katedrále sv. Víta

13-000_AVATAR_Zvonění v katedrále_50x50V katedrále sv. Víta se rozlišují v zásadě dva typy zvonění. Jedním jsou zvonění řádná, pravidelná, a tím druhým, jak čtenář snadno nahlédne, zvonění mimořádná. Obě zvonění mají společný znak, a to je plánovaná délka zvonění, která je ve většině případů historicky ustálena na 15 minutách.

Pravidelně se zvoní vždy v neděli před mší svatou a v poledne, tedy dvakrát týdně. Obě zvonění mají předem daný jednoznačný průběh a dlužno podotknout, že zvláště podle poledního zvonění je možné si seřizovat i hodinky. Zvoníci prakticky vždy dodržují přesnost v zahájení zvonění na plus minus 3 sekundy. Při pravidelných zvoněních nikdy nezní zvon Zikmund. Ten se naopak přidává při některých mimořádných příležitostech a zvláště významných svátcích. Počet všech zvonění za kalendářní rok se pohybuje kolem 130.

Pořad pravidelných nedělních zvonění:

Průběh nedělního ranního zvonění před mší svatou, která začíná v 10:00, je následující:

09:45 – začátek zvonění – začínají zvony Ježíš a Marie
09:45 až 10:00 – zvony Ježíš a Marie – začínají oba spolu a končí společně se všemi zvony
09:50 až 10:00 – zvony Josef a Dominik – začínají oba spolu a končí společně se všemi zvony
09:55 až 10:00 – zvony Jan Křtitel a Václav – začínají oba spolu a končí společně se všemi zvony
10:00 – konec zvonění – všechny zvony končí společně

Průběh nedělního poledního zvonění je následující:

11:59 – začátek zvonění – sólové minutové zvonění zvonu Josef
12:00 – zvony Dominik, Jan Křtitel a Václav – začínají všechny najednou a do 12:12 zvoní společně se zvonem Josefem
12:12 – končí zvon Josef
12:13 – končí zvon Dominik
12:14 – končí zvon Jan Křtitel
12:15 – konec zvonění – končí zvon Václav