Přehled všech 265 papežů v historii

Přehled papežů (pořadí; jméno; místo původu; v úřadu; případně vlastní jméno:PR200502050122

1. sv. Petr; Betsaida v Galileji; 30 – 64/67
2. sv. Linus; Toskánsko; 67 – 76
3. sv. Anaklét, Řím ,76 – 88
4. sv. Klement I., Řím, 88 – 97
5. sv. Evarist, Řecko, 97 – 105
6. sv. Alexandr I., Řím, 105 – 115
7. sv. Sixtus I., Řím, 115 – 125
8. sv. Telesfór, Řecko, 125 – 136
9. sv. Hyginus, Řecko, 136 – 140
10. sv. Pius I., Akvilej, 140 – 155
11. sv. Anicét, Sýrie, 155 – 166
12. sv. Soter, Kampanie, 166 – 175
13. sv. Eleutér, Nikopole v Epiru, 175 – 189
14. sv. Viktor I., Afrika, 189 – 199
15. sv. Zefyrin, Řím, 199 – 217
16. sv. Kalixt I., Řím, 217 – 222
17. sv. Urban I., Řím, 222 – 230
18. sv. Poncián, Řím, 21. července 230 – 28. září 235
19. sv. Anterus, Řecko, 21. listopadu 235 – 3. ledna 236
20. sv. Fabián, Řím, 10. ledna 236 – 20. ledna 250
21. sv. Kornel, Řím, 25. ledna 250 – 253
22. sv. Lucius I., Řím, 25. června 53 – 5. března 254
23. sv. Štěpán I., Řím, 12. května 254 – 2. srpna 257
24. sv. Sixtus II., Řecko, 30. srpna 257 – 6. srpna 258
25. sv. Dionýs, národnost neznáma, 22. července 259 – 6. prosince 268
26. sv. Felix I., Řím, 5. ledna 269 – 30. prosince 274
27. sv. Eutychian, Luni v Toskánsku, 4. ledna 275 – 7. prosince 283
28. sv. Gaius, Dalmácie, 17. prosince 283 – 22. dubna 296
29. sv. Marcelin, Řím, 30. června 296 – 25. října 304
30. sv. Marcel I., Řím, 27. května 308 – 16. ledna 309
31. sv. Eusebius, Řecko, 18. dubna 309 – 17. července 309
32. sv. Melchiades,Afričan, 2. července 311 – 11. listopadu 314
33. sv. Silvestr I., Řím, 31. ledna 314 – 21. prosince 335
34. sv. Marek, Řím, 18. ledna 336 – 7. října 336
35. sv. Julius I., Řím, 6. února 337 – 12. dubna 352
36. sv. Liberius, Řím, 17. května 352 – 24. září 366
37. sv. Damasus I., Španělsko, 1. října 336 – 11. prosince 384
38. sv. Siricius, Řím, 29. prosince 384 – 26. listopadu 399
39. sv. Anastazius I., Řím, 27. listopadu 399 – 19. prosince 401
40. sv. Inocenc I., Albano, 22. prosince 401 – 12. března 417
41. sv. Zosim, Řecko, 18. března 417 – 26. prosince 418
42. sv. Bonifác I., Řím, 29. prosince 418 – 4. září 422
43. sv. Celestin I., Kampanie, 10. září 422 – 27. července 432
44. sv. Sixtus III. Řím ,31. 7. 432 – 19. 8.440
45. sv. Lev I. Veliký, Toskánsko, 29. září 440 – 10. listopadu 461
46. sv. Hilarius, Sardinie, 19. listopadu 461 – 29. února 468
47. sv. Simplicius, Tivoli, 3. března 468 – 10. března 483
48. sv. Felix II., Řím, 13. března 483 – 1. března 492
49. sv. Gelasius I., Afrika, 1. března 492 – 21. listopadu 496
50. sv. Anastazius II., Řím, 24. listopadu 496 – 19. listopadu 498
51. sv. Symmachus, Sardinie, 22. listopadu 498 – 19. července 514
52. sv. Hormisdas, Flosinone, 20. července 514 – 6. srpna 523
53. sv. Jan I., Toskánsko, 13. srpna 523 – 18. května 526
54. sv. Felix III., Samnio, 12. července 526 – 22. září 530
55. Bonifác II., Řím, 22. září 530 – 17. října 532
56. Jan II., Řím, 2. ledna 533 – 8. května 535
57. sv. Agapet I., Řím, 13. května 535 – 22. dubna 536
58. sv. Silverius, Kampanie, 1. června 536 – 11. listopadu 537
59. Vigilius, Řím, 29. března 537 – 7. června 555
60. Pelagius I., Řím, 16. dubna 556 – 4. března 561
61. Jan III., Řím, 17. července 561 – 13. července 574
62. Benedikt I., Řím, 2. června 575 – 30. července 579
63. Pelagius II., Řím, 26. listopadu 575 – 7. února 590
64. sv. Řehoř I., Řím, 3. září 590 – 12. března 604
65. Sabinian, Voltera v Toskánsku, 13. září 604 – 22. února 606
66. Bonifác III., Řím, 19. února 607 – 12. listopadu 607
67. sv. Bonifác IV., Valeria v Abruzzách, 25. srpna 608 – 8. května 615
68. sv. Adeodat I., Řím, 19. října 615 – 8. listopadu 618 (Deusdedit)
69. Bonifác V., Neapol, 23. prosince 619 – 25. října 625
70. Honorius I., Kampanie, 27. října 625 – 12. října 638
71. Severin, Řím, 28. května 640 – 2. srpna 640
72. Jan IV., Dalmácie, 24. prosince 640 – 12. října 642
73. Teodor I., Řecko, 24. listopadu 642 – 14. května 649
74. sv.Martin I., Todi v Umbrii, červenec 649 – 16. září 655
75. sv.Evžen I., Řím, 10. srpna 654 – 657
76. sv. Vitalian, Segni, 30. července 657 – 27. ledna 672
77. sv. Adeodat II., Řím, 11. dubna 672 – 17. června 676
78. Donus, Řím, 2. listopadu 676 – 11. dubna 678
79. sv. Agaton, Sicílie, 27. června 678 – 10. ledna 681
80. sv. Lev II., Sicílie, 17. srpna 682 – 3. března 683
81. sv. Benedikt II., Řím, 26. června 684 – 8. května 685
82. Jan V., Sýrie, 23. července 685 – 2. srpna 686
83. Konon, národnost neznáma, 21. října 686 – 21. září 687
84. sv. Sergius I., Sýrie, 15. prosince 687 – 8. září 701
85. Jan VI., Řecko, 30. září 701 – 11. listopadu 705
86. Jan VII., Řecko, 1. března 705 – 18. října 707
87. Sisin, Sýrie, 15. ledna 708 – 4. února 708
88. Konstantin, Sýrie, 25. března 708 – 9. dubna 715
89. sv. Řehoř II., Řím, 19. května 715 – 11. února 731
90. sv. Řehoř III., Sýrie, 18. března 731 – listopad 741
91. sv. Zachariáš, Řecko, 10. prosince 741 – 22. března 752
92. Štěpán II., Řím, 26. března 752 – 26. dubna 757
93. sv. Pavel I., Řím, 29. května 757 – 28. června 767
94. Štěpán III., Sicílie, 7. srpna 768 – 24. ledna 772
95. sv. Hadrián, Řím, 9. února 772 – 25. prosince 795
96. sv. Lev III., Řím, 27. prosince 795 – 12. června 816
97. Štěpán IV., Řím, 22. června 816 – 24. ledna 817
98. sv. Paskal I., Řím, 25. ledna 817 – 11. února 824
99. Evžen II., Řím, únor 824 – srpen 827
100. Valentin, Řím, srpen 827 – září 827
101. Řehoř IV., Řím, 827 – leden 844
102. Sergius II., Řím, leden 844 – 27. ledna 847
103. sv. Lev IV., Řím, 10. dubna 847 – 17. července 855
104. Benedikt III., Řím, 29. září 855 – 17. dubna 858
105. sv. Mikuláš I., Řím, 24. dubna 858 – 13. listopadu 867
106. Hadrián II., Řím, 14. prosince 867 – 14. prosince 827
107. Jan VIII., Řím, 14. prosince 872 – 16. prosince 882
108. Marinus I., Gallese, 16. prosince 882 – 15. května 884 (Martin II.)
109. sv. Hadrián III., Řím, 17. května 884 – září 885
110. Štěpán V., Řím, září 885 – 14. září 891
111. Formosus, Řím, 6. října 891 – 4. dubna 896
112. Bonifác VI., Řím, duben 896
113. Štěpán VI., Řím, 896 – srpen 897
114. Roman, Gallese, srpen 897 – listopad 897
115. Teodor II., Řím, prosinec 897
116. Jan IX., Tivoli, leden 898 – leden 900
117. Benedikt IV., Řím, 1. únor 900 – červenec 903
118. Lev V., Ardey, červenec 903 – září 903
119. Sergius III., Řím, 29. ledna 904 – 14. dubna 911
120. Anastazius III., Řím, duben 911 – červen 913
121. Lando, Sabinsko, červenec 913 – únor 914
122. Jan X., Tossignano, březen 914 – květen 928
123. Lev VI., Řím, květen 928 – prosinec 928
124. Štěpán VII., Řím, prosinec 928 – únor 931
125. Jan XI., Řím, březen 931 – prosinec 935
126. Lev VII., Řím, 3. ledna 936 – 13. července 939
127. Štěpán VIII., Řím, 14. července 939 – říjen 942
128. Marinus II., Řím, 30. října 942 – květen 946 (Martin III.)
129. Agapet II., Řím, 10. května 946 – prosinec 955
130. Jan XII., kníže tuskulský, 16. prosince 955 – 14. května 964
131. Lev VIII., Řím, 6. prosince 963 – 1. března 965
132. Benedikt V., Řím, 22. května 964 – 23. června 964
133. Jan XIII., Řím, 1. října 965 – 6. září 972
134. Benedikt VI., Řím, 19. ledna 973 – červen 974
135. Benedikt VII., Řím, říjen 974 – 10. července 983
136. Jan XIV., prosin.983 – 20. srpna 984 (Petr z Pavie)
137. Jan XV., Řím, srpen 985 – březen 996
138. Řehoř V., 3. května 996 – 18. února 999 (Bruno ze Saska)
139. Silvestr II., 2. dubna 999 – 12. května 1003
140. Jan XVII., Řím, Siccone, červen 1003 – prosinec 1003
141. Jan XVIII., Řím, Fasano, leden 1004 – červenec 1009
142. Sergius IV., Řím, 31. července 1009 – 12. května 1012
143. Benedikt VIII., 18. května 1012 – 9. dubna 1024 (Teofylakt, hrabě tuskulský)
144. Jan XIX., květen 1025 – 1032 (hrabě tuskulský)
145. Benedikt IX., leden 1032 – ? (Teofylakt, hrabě tuskulský)
146. Silvestr III., Řím, 20.ledna 1045 – 10. února 1045
147. Benedikt IX., 10. dubna 1045 – 1. května 1045 (podruhé)
148. Řehoř VI., Řím, 5. května 1045 – 20. prosince 1046 (Jan Gratianus)
149. Klement II., Sasko, 25. prosince 1046 -9. října 1047 (Suidger z Morslebenu)
150. Benedikt IX., 8.listopadu 1047 -17. července 1048 (potřetí)
151. Damasus II., 17. července 1048 – 9. srpna 1048, 24 dní
152. sv. Lev IX., Alsasko, 12. února 1049 – 19. dubna 1054 (Bruno z Egisheimu)
153. Viktor II., Německo, 16. dubna 1055 – 28. července 1057 (Gerbhard hrabě z
Dollensteinu)
154. Štěpán IX., Lotrinsko, 3. srpna 1057 – 29. března 1058 (Bedřich)
155. Mikuláš II., Burgundsko, 24. ledna 1059 – 27. ledna 1061 (Gerard)
156. Alexandr II., Miláno, 1. října 1061 – 21. dubna 1073 (Anselm)
157. sv.Řehoř VII., Toskánsko, 30. června 1073 – 25. května 1085 (Hildebrand ze Saony)
158. Viktor III., Benevento, 24. května 1086 – 16. září 1087 (Desiderius)
159. Urban II., Francie, 12. března 1088 – 29. července 1099
160. Paskal II., Bledo u Raveny, 14. srpna 1099 – 21. ledna 1118 (Rainieri)
161. Gelasius II., Gaeta, 10. března 1118 – 28. ledna 1119 (Jan Kajetán)
162. Kalixt II., Burgundsko, 9. února 1119 – 13. prosince 1124 (Kvido)
163. Honorius II., Fiagane u Imoly, 21. prosince 1124 – 13. února 1130
164. Inocenc II., Řím, 23. února 1130 – 24. září 1143 (Řehoř Papareschi)
165. Celestin II., Castello v Toskánsku, 3. října 1143 – 8. března 1144 (Kvido)
166. Lucius II., Boloňa, 12. března 1144 – 15. února 1145 (Gerard Caccianemici)
167. Evžen III., Pisa, 18. února 1145 – 8. července 1153 (Bernard z rodu Paganelli)
168. Anastazius IV., Řím, 12. července 1153 – 3. prosince 1154 (Konrád)
169. Hadrián IV., Anglie, 5. prosince 1154 – 1. září 1159 (Mikuláš Breakspeare)
170. Alexandr III., Siena, 20. září 1159 – 30. srpna 1181 (Ronaldo Bandinelli)
171. Lucius III., Lucea, 6. září 1181 – 25. listopadu 1185 (Ubaldo Allucingoli)
172. Urban III., Miláno, 1. prosince 1185 – 20. října 1187 (Humbert Crivelli)
173. Řehoř VIII., Benevento, 25. října 1187 – 17. prosince 1187 (Alberto Morra)
174. Klement III., Řím, 20. prosince 1187 – březen 1191 (Pavel Scolari)
175. Celestin III., Řím, 14. dubna 1191 – 8. 1edna 1198 (Bobo – Orsini)
176. Inocenc III., Segno v Anagni, 22. února 1198 – 16. července 1216 (Lotar)
177. Honorius III., Řím, 24. července 1216 – 18. března 1227 (Cencio Savelli)
178. Řehoř IX., Segno v Anagni, 21. března 1227 – 22. srpna 1241 (Hugolin)
179. Celestin IV., Miláno, 28. října 1241 – 10. listopadu 1241 (Bohumír Castiglioni)
180. Inocenc IV., Janov, 28. června 1243 – 7. prosince 1254
181. Alexander IV., Segno v Anagni, 20. prosince 1254 – 25.května 1261 (Rinaldo)
182. Urban IV., Francie, 4. září 1261 – 2. října 1264 (Jakub Court z Troyes)
183. Klement IV., Francie, 15. února 1265 – 29.listopadu 1268 (Kvido Gros)
184. Řehoř X., Piacenza, 27. března 1272 – 10. ledna 1276 (Tebald Visconti)
185. Inocenc V., Savojsko, 22. února 1276 – 22. června 1276 (Petr z Tarantaise)
186. Hadrián V., Janov, 11. července 1276 -18. června 1276 (Ottobon Fieschi)
187. Jan XXI., Portugalsko, 20. září 1276 – 20. května 1277 (Petr Iuliani)
188. Mikuláš III., Řím, 26.prosince 1277 – 22. srpna 1280 (Jan Kajetán Orsini)
189. Martin IV., Francie, 23. března 1281 – 28. března 1285 (Šimon de Brie)
190. Honorius IV., Řím, 20. května 1285 – 3. dubna 1287 (Jakub Savelli)
191. Mikuláš IV., Ascola, 22. února 1288 – 4. dubna 1292 (Jeroným Masci)
192. sv. Celestin V., Isernia v Apulii, 29. srpna 1294 – 13. prosince 1294 (Petr Murronský +
19. května 1296)
193. Bonifác VIII., Agnano, 23. ledna 1295 – 11. října 1303 (Benedikt Gaetani)
194. Benedikt XI., Treviso, 27.října 1303 – 7. července 1304 (Mikuláš Boccasini)
195. Klement V., Francie, 14. 1istopadu 1305 – 20. dubna 1314 (Bertrand de Got)
196. Jan XXII., Cahorse, 5. září 1316 – 4. prosince 1334 (Jakub Armand d’Euse)
197. Benedikt XII., Francie, 8. 1edna 1335 – 25. dubna 1342 (Jakub Fournier)
198. Klement VI., Francie, 19. května 1342 – 6. prosince 1352 (Petr Roger)
199. Inocenc VI., Francie, 30. prosince 1352 – 12. září 1362 (Štěpán Aubert)
200. Urban V., Francie, 6. listopadu 1362 – 19. prosince 1370 (Vilém Grimoard)
201. Řehoř XI., Francie, 5. ledna 1371 – 26. března 1378 (Petr Roger de Beaufort)
202. Urban VI., Neapol, 18. dubna 1378 – 15. října 1389 (Bartoloměj Prignano)
203. Bonifác IX., Neapol, 9. listopadu 1389 – 1. října 1404 (Petr Tomacelli)
204. Inocenc VII., Sulmona, 11. listopadu 1404 – 6. listopadu 1406 (Kosmas Migliorati)
205. Řehoř XII., Benátky, 19. prosince 1406 – 4. července 1415 (Angelo Correr)
206. Martin V., Řím, 21. listopadu 1417 – 20. února 1431 (Otto Collona di Paliano)
207. Evžen IV., Benátky, 11. března 1431 – 23. února 1447 (Gabriel Condulmaro)
208. Mikuláš V., Sarzana u Janova, 19. března 1447 – 24. března 1455 (Tomáš
Parentucelli)
209. Kalixt III., Valencie, 20. dubna 1455 – 6. srpna 1458 (Alfons de Borja)
210. Pius II., Siena, 3. září 1458 – 15. srpna 1464 (Eneáš Silvius Piccolomini)
211. Pavel II., Benátky, 16. září 1464 – 26. července 1471 (Petr Barbo)
212. Sixtus IV., Savona, 25. srpna 1471 – 12. srpna 1484 (František della Rovere)
213. Inocenc VIII., Janov, 12. září 1484 – 25. července 1492 (Jan Cibo)
214. Alexandr VI., Valencie, 26. srpna 1492 – 18. srpna 1503 (Rodrigo Borja)
215. Pius III., Siena, 8. října 1503 – 18. října 1503 (František Todeschini Piccolomini)
216. Julius II., Savona, 6. listopadu 1503 – 21. února 1513 Julián della Rovere)
217. Lev X., Florencie, 19. března 1513 -1. prosince 1521 Jan Medici
218. Hadrián VI., Utrecht, 31. srpna 1522 – 14. září 1523 (Hadrián Florensz)
219. Klement VII., Florencie, 26. listopadu 1523 – 25.září 1534 (Julius Medici)
220. Pavel III., Řím, 3. listopadu 1534 – 10. listopadu 1549 (Alexandr Farnese)
221. Julius III., Řím, 22. února 1550 – 23. března 1555 (Jan Ciocchi del Monte)
222. Marcel II., Montepulciano, 10. dubna 1555 – 1. května 1555 (Marcel Cervini)
223. Pavel IV., Neapol, 26. května 1555 – 18. srpna 1559 (Jan Petr Carafa)
224. Pius IV., Miláno, 6. ledna 1560 – 9. prosince 1565 (Jan Angelo Medici)
225. sv.Pius V., Bosco v Piemontu, 17. ledna 1566 – 1.května 1572 (Michael Ghislieri)
226. Řehoř XIII., Boloňa, 25. května 1572 – 10. dubna 1585 (Hugo Boncompagno)
227. Sixtus V., Grottammare, 1. května 1585 – 27.září 1590 (Felix Peretti)
228. Urban VII., Řím, 15. září 1590 – 27. září 1590 (Jan Castagna)
229. Řehoř XIV., Cremona, 8. prosince 1590 – 16. října 1591 (Mikuláš Sfondrati)
230. Inocenc IX., Boloňa, 3. listopadu 1591 – 30. prosince 1591 (Jan Antonín Facchinetti)
231. Klement VIII., Florencie, 9. února 1592 – 3. března 1605 (Hypolit Aldobrandini)
232. Lev XI., Florencie, 1. dubna 1605 – 27. dubna 1605 (Alexandr Medici)
233. Pavel V., Řím, 29. května 1605 – 28. ledna 1621 (Kamil Borghese)
234. Řehoř XV., Boloňa, 14. února 1621 – 8. července 1623 (Alexandr Ludovisio)
235. Urban VIII., Florencie, 29. září 1623 – 29. července 1644 (Maffeo Barberini)
236. Inocenc X., Řím, 4. října 1644 – 7. ledna 1655 (Jan Pamfilii)
237. Alexandr VII., Siena, 18. dubna 1655 – 22. května 1667 (Fabián Chigi)
238. Klement IX., Pistoa, 26. června 1667 – 9. prosince 1699 (Julius Rospigliosi)
239. Klement X., Řím, 11. května 1670 – 22. července 1676 (Emilio Altieri)
240. Inocenc XI., Como, 4. října 1676 – 12. srpna 1689 (Benedikt Odescalchi)
241. Alexandr VIII., Benátky, 16. října 1689 – 1. února 1691 (Petr Otioboni)
242. Inocenc XII., Spinozzola, 15. července 1691 – 27. září 1700 (Antonín Pignatelli)
243. Klement XI., Urbino, 8. prosince 1700 – 19. března 1721 (František Albani)
244. Inocenc XIII., Řím, 18. května 1721 – 7. března 1724 (Michelangelo z Conti)
245. Benedikt XIII., Gravino u Bari, 4. června 1724 – 21. února 1730 (Petr František Orsini)
246. Klement XII., Florencie, 16. července 1730 – 6. února 1740 (Lorenzo Corsini)
247. Benedikt XIV., Boloňa, 22. srpna 1740 – 3. května 1758 (Prospero Lambertini)
248. Klement XIII., Benátky, 16. července 1758 – 2. února 1769 (Karel Rozzonico)
249. Klement XIV., Rimini, 4. června 1769 – 22. září 1774 (Vincenc Antonín Ganganelli)
250. Pius VI., Ceseno, 22. února 1775 – 29. srpna 1799 (Angelo Braschi)
251. Pius VII., Ceseno, 21. března 1800 – 20. srpna 1823 (Barnabáš Chiaramonte)
252. Lev XII., Gengo, 5. října 1823 – 10. února 1829 (Hanibal)
253. Pius VIII., Gingoli, 5. dubna 1829 – 30. listopadu 1830 (František Xaver Castiglioni)
254. Řehoř XVI., Beluno, 6. února 1831 – 1. června 1846 (Bartoloměj Albert Cappellari)
255. Pius IX., Senigallio, 21. června 1846 – 7. února 1878 (Jan Mastai Ferretti)
256. Lev XIII., Carpineto, 3. března 1878 – 20. července 1903 (Joachim Pecci)
257. sv. Pius X., Riese u Trevisa, 9. srpna 1903 – 20. srpna 1914 (Josef Sarto)
258. Benedikt XV., Janov, 6. září 1914 – 22. ledna 1922 (Jakub della Chiesa)
259. Pius XI., Desio u Milána, 10. února 1922 – 10. února 1939 (Achille Ratti)
260. Pius XII., Řím, 12. března 1939 – 9. října 1958 (Evžen Pacelli)
261. Jan XXIII., Sotto il Monte, 4. listopadu 1958 – 3. června 1963 (Angelo Josef Roncalli)
262. Pavel VI., Consesio v Brescii 30. června 1963 – 6. srpna 1978 (Jan Křtitel Montini)
263. Jan Pavel I., Forno di Canalle, 3. září 1978 – 28. září 1978 (Albino Luciani)
264. Jan Pavel II., Polsko, Wadowice, 22. října 1978 – 2. dubna 2005 (Karol Wojtyla).
265. Benedikt XVI. Německo,  * 16. dubna 1927 Marktl (Joseph Ratzinger)