Prehistorický atlas zvoníků

V takzvaném Prehistorickém atlasu zvoníků katedrály sv. Víta je přehled zvoníků, kteří na zvonici sv. Víta zvonili před rokem 1978 a jejichž zvonická služba se nikdy nekryla se zvonickou službou současných aktivních zvoníků.

Tento výčet není a ani nikdy ze své podstaty nebude kompletní. Informace o bývalých zvonících se získávají velmi složitě a často je jejich získání jen dílem náhody. Proto snažně prosíme kohokoli, kdo by mohl tento seznam dále rozšířit, zpřesnit a posunout více do historie, aby se nám se svými podněty a připomínkami ozval. Rovněž prosíme čtenářstvo o doplnění chybějících portrétů.

(Poznámka: rok 1978 je dán zahájením zvonické služby nejstarších současných službu konajících aktivních zvoníků. Zvoníci, kteří zvonili po tomto datu, jsou uvedeni v takzvaném Historickém atlasu zvoníků katedrály sv. Víta.)