Monthly Archives: Leden 2016

Oslava svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

130-005_Mimořádné zvonění_Hromnice_460x460

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v úterý 2. února 2016


Svátek Tří králů

C130-039-A_Mimořádné zvonění_Slavnost Zjevení PáněMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve středu 6. ledna 2016.

Epifanie (řecky πιφάνεια epi-faneia, zjev, zjevení) znamená zjevení božstva nebo příchod panovníka, uctívaného jako božstvo, do měst své říše. V křesťanství termín Epifanie označuje událost, kdy 3 mágové a pastýři uctívali narozeného Ježíše Krista, nebo také svátek, nazvaný Zjevení Páně.

Poselství zvonů aneb když zvony promlouvají

C130-034-A_Mimoradne_zvoneni_Titularni_slavnost_katedraly_sv._Vita“Při zvonění není nejdůležitější síla. Člověk se musí se zvonem sžít. Mnohá subtilní žena dokáže zvonit lépe nežli netalentovaný silný chlap. Tak to v životě bývá.  Nebo by mělo být. Síla by neměla vítězit nad mírností, slušností a tolerantností.”

Svatovítští zvoníci na prahu roku 2016

Malý vhled do zajímavých statistik svatovítských zvoníků.