Monthly Archives: Listopad 2014

Úvodník Katedrály zima 2014

Svatá Anežko,

děkujeme Ti za to, že jsme právě oslavili čtvrt století života ve svobodě a demokracii. Věřte nebo ne, je to neskutečné – již 25 let katedrální zvoníci zvoní, aniž by se museli bát, zda kvůli této doslova a do písmene bohulibé činnosti nebudou nějak perzekvováni. Přesto je mezi nimi stále řada těch, kteří v dobách minulých vlastníma rukama „mařili dozor nad církvemi“ tím, že zvonili. A to byl podle § 178 komunistického trestního zákona trestný čin s trestní sazbou až dva roky odnětí svobody nebo peněžitým trestem. Kanonizace Anežky České se stala jedním z významných impulsů, který pomohl k pádu totalitního režimu. Proto k sv. Anežce také zvoníci vzhlížejí s vděčností.

Tomáš Stařecký, úvodník Katedrály zima 2014