Tag Archives: hrana

100 úderů zvonu Zikmund za oběti I. světové války

V úterý 24. července 2014 od 18 hodin bude v katedrále sv. Víta na Pražském hradě sloužit kardinál Dominik Duka OP ke stému výročí vypuknutí I. světové války zádušní mši, v jejímž rámci zazní Mozartovo Requiem. Těsně před mší zazní z katedrální zvonice symbolických 100 úderů zvonu Zikmund. Svým dílem tak přispějí k uctění památky zhruba 10 milionů obětí i svatovítští zvoníci.

 Až uslyšíte zvonit pověstnou hranu z katedrály sv. Víta tak vězte, že za každou ze sto ran si můžete představit nejen jeden rok, který od počátku této války uplynul, ale zároveň 100 000 obětí. Jak hrůzná to byla válka, dokládá i skutečnost, že ač jsme malý národ, jeden a půl úderu připadá na 150 000 našich vojáků.

Důsledkem první světové války nebylo jen nezměrné lidské utrpení. Během této světové války oněměla řada kostelních věží, kaplí a zvoniček, neboť jejich zvony byly zabrány pro válečné účely. Rozsah této konfiskace zvonů neměl v české historii obdoby a říká se, že podobná situace nastala pouze ve Francii za Velké francouzské revoluce. Ušetřena nebyla ani věž katedrály sv. Víta – její tři zvony se na věž již nikdy nevrátily. O doplnění těchto chybějících zvonů se zasloužil až kardinál Dominik Duka OP, který všechny tři nechal znovu ulít. Nové zvony Ježíš, Marie a Dominik byly vysvěceny v roce 2012 a poprvé se nad Prahou rozezvučely v květnu téhož roku.

Pražští zvoníci svatovítští si proto výše uvedeným smutečním zvoněním připomenou i osud desetitisíců roztavených zvonů, které se konce I. světové války také „nedožily“.