Tag Archives: Latinské zkratky a nápisy

Latinské zkratky a nápisy na církevních a světských stavbách

260-003_Latiské_zkratky_460x300Zkratky, symboly, slova a nápisy, s nimiž se na památkách často setkáváme, mají ustálený význam, některé nám pomáhají odlišit tvůrce díla – umělce od objednavatele, od toho, na jehož náklad dílo vzniklo, kreslíře předlohy grafického listu, rytce nebo litografa apod. Jsou většinou latinské, takže v minulosti, kdy latina patřila ke všeobecnému vzdělání, byly mezinárodně srozumitelné. Jejich znalost nám i dnes mnohé ozřejmí a přispěje k hlubšímu poznání a pochopení památky.