Tag Archives: Svatodušní pondělí

Seslání Ducha svatého – Letnice

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 24. května 2015.

C130-031-A_Mimořádné zvonění_Seslání Ducha svatého LetniceLetnice, Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá), tj. padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek Letnic pochází z židovského Svátku týdnů (Šavu’ot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení.