PF 2020

Rok 2020 (MMXX) gregoriánského kalendáře začal ve středu 1. ledna, skončí ve čtvrtek 31. prosince a je přestupný. V Česku má 251 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11 jich připadá na mimovíkendové dny; letní čas začne v neděli 29. března ve 2.00 hodin SEČ a skončí v neděli 25. října ve 3.00 hodin SEČ. Dle židovského kalendáře nastane přelom roků 5780 a 5781, dle islámského kalendáře 1441 a 1442.

Možná vás překvapí, že zkratka PF je čistě český fenomén, který nikde jinde (snad kromě Slovenska) nenajdete. Zkratka je odvozena z francouzského Pour féliciter – “pro štěstí”). Zkratka PF je vynálezem hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína.

Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí.

Nenechte se ale mýlit, že novoročenky jsou českým vynálezem. Přání k novému roku se začalo používat nezávisle na sobě hned v několika zemích. Za vynálezce anglických vánočních a novoročních pohlednic je považován jeden londýnský obchodník znavený každoročním vypisováním blahopřejných vánočních dopisů desítkám známých, obchodním partnerům a zákazníkům. Henry Cole, jak se tento obchodník jmenoval, znal svět a etiku a věděl, že když všem nepopřeje poklidné Vánoce, dopustí se společenského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana. Nechuť k psaní mu vnukla geniální myšlenku. V roce 1843 navštívil populárního malíře Johna Caiicota Hersleye. Dnes již neznámý umělec vešel díky počinu Henryho Colea do historie jako autor první vánoční pohlednice. Jeho obrázek natištěný na papíře a ručně kolorovaný se stal hitem anglických Vánoc roku 1843. Také tyto první anglické vánoční pohlednice se posílaly v obálkách.

Vážení čtenáři našich stránek, není samozřejmě v silách každého z Vás osobně pozdravit a poděkovat za přízeň v roce právě uplynulém. A tak přijměte tedy toto pozdravení a přání všeho dobrého, zdraví i štěstí pro celý nadcházející Nový rok –

Šťastný nový rok 2020!

… a protože mezi pražskými svatovítskými katedrálními zvoníky jsou zastoupeny i jiné národnosti, tak také

Šťastlivý Novy Rok 2020, Szczesliwego Nowego Roku 2020.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.

%d blogerům se to líbí: