88. výročí posvěcení svatovítské katedrály

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pátek 12. května 2017.

V pátek 12. května v 18.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit mši svatou k výročí posvěcení svatovítské katedrály. Bude při ní vyznamenáno několik významných osobností a ukončí se diecézní proces beatifikace kardinála Josefa Berana. Liturgie bude tlumočena do českého znakového jazyka i do mezinárodního znakového systému pro početnou skupinu neslyšících.

Katedrála na dobové pohlednici z oku 1870.

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha nebo jen katedrála svatého Víta či svatovítská katedrála dle původního zasvěcení, je nejvýznamnější český katolický kostel a dominanta Pražského hradu. Již od desátého století je svatovítský kostel sídelním kostelem biskupa pražské diecéze, roku 1344 povýšené na arcidiecézi. Při této příležitosti byla zahájena stavba trojlodní gotické katedrály se třemi věžemi, přerušená však husitskými válkami.

Nedostavěná katedrála od západu za korunovace Ferdinanda I. Dobrotivého v roce 1836.

Katedrála dlouhou tak dobu zůstávala rozestavěným torzem, až 1. října 1873, při oslavě 900 let biskupství, položil kardinál Schwarzenberg základní kámen k její dostavbě. Prvním stavitelem se stal Josef Ondřej Kranner, který využil zkušeností z Francie, Německa a Itálie nejen k opravě staré části dómu, ale také při vypracování vlastního návrhu na dostavbu chrámu v duchu romantické gotiky. Po něm převzal stavbu architekt Josef Mocker, představitel přísného restaurátorského purismu (zachování slohové čistoty) a pseudogotické architektury. Posledním, kdo se na dostavbě podílel, byl Kamil Hilbert. Tomu bylo dopřáno dokončit chrám na prahu svatováclavského milénia.

Vrchol nedostavené hlavní věže.

Slavnostní vysvěcení se konalo v neděli 12. května 1929 a chrám pak byl slavnostně a oficiálně otevřen 28. září 1929 k tehdy předpokládanému tisíciletému výročí úmrtí svatého Václava, zakladatele kostela. Symbolickou tečkou za dostavbou katedrály na Pražském hradě bude vybudování nových varhan, které by se tu měly rozeznít na podzim 2019.


Svatovítští zvoníci budou zvát účastníky slavnostním vyzváněním katedrálních zvonů na bohoslužbu začínající v 18. hodin. Podrobnější rozpis mimořádného zvonění k výše uvedenému svátku naleznete ZDE.


(zpracováno s využitím otevřených zdrojů, portálu osobnosti.cz a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.