Bohoslužba pro řeholníky a zasvěcené osoby

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 5. února 2022.  – V sobotu 5. února se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční od 10.00. mše sv. pro řeholníky a zasvěcené osoby. Celebrantem bude kardinál Dominik Duka. Mimořádné zvonění katedrálních zvonů proběhne od 9.45 do 10.00 (bez zvonu Zikmund).

Řeholní život je jedna z forem zasvěceného života, od ostatních se liší třemi sliby (na rozdíl od zasvěceného života laiků, který předpokládá jen jeden slib: slib čistoty) a společenstvím.

Řeholní život je úplným darováním sebe Bohu, naprostou službou jemu, zvláštní formou zasvěcení Pánu. Je charakterizován dobrovolně přijatým závazkem zachovávat „evangelijní rady“ neboli sliby chudoby, čistoty a poslušnosti (některé kongregace skládají i čtvrtý slib, např. milosrdenství, poslušnost papeži) a žít ve společenství. Každá kongregace má vlastní charisma. Je to částečný příspěvek konkrétní řeholní rodiny ke zpřítomnění plnosti Krista v církvi (např. Kristus trpící, Kristus vyučující, Kristus modlící se). Charisma je dar Ducha svatého, který obdržel zakladatel řeholní rodiny a předal svým duchovním synům a dcerám. Oni ho dál žijí, uchovávají, prohlubují a neustále rozvíjejí. Charisma podmiňuje a vymezuje spiritualitu konkrétní řeholní rodiny (konkrétní způsob prožívání křesťanského života): kontemplace, apoštolát, charita.

Každá řeholní rodina má svá pravidla (řehole, konstituce). Obvykle se členové řeholních společenství navenek vyznačují charakteristickým řeholním oděvem. Než jedinec složí věčné (slavné) sliby, prochází počáteční neboli prvotní formací, po slibech se dále rozvíjí v trvalé formaci.

 

Křestní zasvěcení – Je uschopnění k životu Božích dětí skrze Krista v Duchu: laik Krista především – nikoli výlučně, neboť to platí i o ostatních, stejně tak jako on má rovněž podíl na zpodobení s Kristem a jeho snubním přijetí – následuje.

Řeholní/sekulární zasvěcení – Je uschopnění Duchem k životu po způsobu Krista: zasvěcená osoba Krista napodobuje svým životním stylem. (Na základě snubního přijetí: je-li Kristus mým Snoubencem, žiji „materiálně“ jeho životním stylem.)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.