Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně

C130-008-B_Mimořádné zvonění_Mene tekelMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 5. března 2017.

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně, která se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná 5. března 2017 od 14.00 hodin, završí tradiční festival Mene Tekel. Budou během ní čteny dopisy dětí jejich vězněným rodičům. Bohoslužbu bude sloužit kardinál Dominik Duka OP.

Bohoslužbu pořádá mezinárodní festival proti totalitě Mene Tekel ve spolupráci s Ekumenickou radou církví, Arcibiskupstvím pražským, Konfederací politických vězňů ČR, Katedrálním sborem a Smíšeným pěvecký sborem ČVUT a jeho sólisty. Kromě kardinála Duky a biskupa Malého se bohoslužby zúčastní také Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve v ČR, Tomáš Butta, biskup-patriarcha Církve československé husitské, Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání a Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické.

Součástí bohoslužby bude scénický tanec s názvem “Mene Tekel!” v podání žáků tanečního oboru ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Choreografie Pavlína Lipenská, kostýmy Růžena Sychrová. Choreografické zpracování Biblických textů ve skladbě Antiphonies, Symphony 8., op. 54 hudebního skladatele a pedagoga Miloslava Kabeláče.

Na závěr bohoslužby kardinál Dominik Duka požehná zvon Václav, který byl ulit ke cti sv. Václava a bude umístěn v kostele sv. Havla v Praze. Odlití zvonu iniciovali přátelé prezidenta Václava Havla k připomenutí jeho odkazu.


Projekt proti totalitě Mene Tekel

vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let, ale i na absenci výuky o tomto období ve školském systému. V letech 1948—1989 bylo z politických důvodů v naší zemi odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 248 tisíc nevinných lidí. Trpěly nejen oběti politických procesů, ale také rodiny vystavené perzekuci, pronásledování, diskriminaci; byly ukradeny rodové majetky, děti odloučeny od matek a otců, zpřetrhány tradiční společenské vazby a pošlapána lidská práva. Parlamentem ČR byl sice přijat zákon č. 198/93 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, ale jeho spíše proklamativní charakter nevytvořil podmínky pro uznání třetího odboje v praxi. Političtí vězni se stali nepohodlnou kapitolou novodobé historie.

Organizátoři

Autoři Daniela a Jan Řeřichovi z úcty k odkazu politických vězňů vytvořili otevřenou platformu pro autentická svědectví, uměleckou reflexi i odbornou analýzu doby komunistické diktatury. Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů, která se stala morálním garantem projektu, se v roce 2007 konal první ročník festivalu, jehož název odkazuje k Bibli a proroctví o zodpovědnosti každého člověka za své činy. Mezi hlavní odborné spolupracující subjekty patří Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní archiv. Každoročně vstupují do programové skladby další erudované instituce či občanské iniciativy, reflektující záměr projektu, který je v evropském prostoru považován za zcela ojedinělý. Záštitu nad mezioborovým festivalem má prezident Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu Inter-ASSO Jure Knezović.

C130-008-C_Mimořádné zvonění_Mene tekel 300x300Program a osobnosti

Festival se každoročně koná v termínu kolem neblaze proslulého data 25. února a během jednoho týdne se uskuteční zhruba třicet programů zohledňujících různorodost zájmových, sociálních a generačních skupin — výstavy, koncerty, filmové projekce, literární setkání, odborná kolokvia, besedy s pamětníky, autogramiády, interaktivní programy pro školní mládež, rekonstrukce politického procesu padesátých let aj.

Festival se vyprofiloval jako jeden z padesáti nejspěšnějších kulturních projektů v rámci hlavního města Prahy a diváci měli možnost se během uplynulých ročníků setkat s mnoha významnými osobnosti z domova i ze zahraničí. Ve zkratce lze připomenout investigativní lotyšskou režisérku Dzintru Geku, albánského vězně svědomí Tomora Aliku, zakladatele Muzea studené války v USA Garyho Powerse, chorvatského básníka a politického vězně Andriju Vučemila, kanadskou iniciátorku památníku obětem komunismu Zuzanu Hahn, švýcarské fotografy Savu Hlavacek a Simona Freye, kanadského jazzmana Eda Vokurku, německou skupinu U-musik, reprezentace z Litvy, Slovinska, Rumunska, Německa. Programově se záběr kulturně-vzdělávacího projektu Mene Tekel rozšiřuje směrem k totalitním režimům současného světa.


I svatovítští zvoníci a zvonířky svým dílem v posledních letech přispívají k tomuto významnému projektu. Podrobnější rozpis mimořádného zvonění k výše uvedené akci naleznete ZDE.


(zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, CC-BY-NC-SA)

 

 

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.