Katedrála sv. Víta nové varhany dostane

C210-014-A_Katedrála sv. Víta nové varhany dostane

Ke stému výročí založení Československa, které oslavíme v roce 2018, bude obdarován jeden z hlavních symbolů státnosti – katedrála sv. Víta. Dostane nové varhany. Dosavadní romantické varhany od Josefa Mölzera na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí prý zvukově dostačují pouze pro starou část katedrály.

Prezident republiky Miloš Zeman se ve středu dne 18. března 2015 na Pražském hradě setkal se členy Rady katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a držiteli klíčů od Korunní komory svatovítské katedrály. Od Korunní komory mají klíče prezident, premiér, pražský arcibiskup, předsedové obou komor Parlamentu, děkan svatovítské kapituly a pražský primátor. Ze schůzky se omluvili předsedové Senátu Milan Štěch a Sněmovny Jan Hamáček (oba ČSSD). Držitelé klíčů mimo jiné symbolizují fakt, že katedrála po dlouhém rozhodování soudů dnes patří státu.

Západní část katedrály sv. Víta  – takový pohled nebude „k dispozici dlouho“. Do tří let by měly na balkonu pod rozetou vyrůst zcela nové katedrální varhany. Jedno však je jisté již dnes – jejich píšťaly nesmí zakrýt pohled na vitrážové okno - rozetu.

Západní část katedrály sv. Víta – takový pohled nebude „k dispozici dlouho“. Do tří let by měly na balkonu pod rozetou vyrůst zcela nové katedrální varhany. Jedno však je jisté již dnes – jejich píšťaly nesmí zakrýt pohled na vitrážové okno – rozetu.

Účastníci této schůzky se, mimo jiné, shodli se na tom, že nové varhany pro katedrálu sv. Víta by měli být předány v roce 2018, v roce stého výročí vzniku samostatného československého státu. Pro projekt nových varhan loni vznikl nadační fond, který bude rozhodovat o způsobu výběru varhanářské firmy a současně zajišťovat získávání potřebných peněz. Členy fondu jsou generální vikář pražské arcidiecéze, zástupci Metropolitní kapituly, Arcibiskupství pražského, Správy Pražského hradu a akademické a kulturní veřejnosti.

Dosavadní romantické varhany od Josefa Mölzera na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část katedrály. “Díky novým varhanám se zdejší liturgie stane ještě intenzivnější, a pražská katedrála se tak definitivně zařadí do rodiny evropských katedrál, které jsou hlavními centry duchovního a kulturního dědictví celého světa,” řekl již dříve mluvčí pražského arcibiskupství.

Příprava českých korunovační klenoty k vystavení – vše má na starost a pod kontrolou ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Ivana Kyzourová.

Příprava českých korunovační klenoty k vystavení – vše má na starost a pod kontrolou ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Ivana Kyzourová.

Další věcí, na které se účastníci schůzky shodli, je to, že u příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. bude příští rok vystavena svatováclavská koruna, nejvzácnější část korunovačních klenotů. Korunovační klenoty uložené v katedrále si veřejnost mohla naposledy prohlédnout v květnu 2013 u příležitosti nástupu prezidenta Miloše Zemana do funkce. Od roku 1993 se klenoty vystavují každých pět let. Před dvěma lety si je ve Vladislavském sále Pražského hradu během deseti dní prohlédlo přes 31.000 lidí. Svatováclavská koruna je považována za nejvzácnější část korunovačních klenotů. Dal ji vytvořit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v roce 1347 a pro korunovace svých nástupců. Do přísně střeženého souboru patří ještě korunovační žezlo, jablko, kříž, meč a roucho.

 (zpracováno s využitím agenturních a otevřených zdrojů, ilustrace – Wikimedia Commons/ČTK, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.