Katedrála sv. Víta se chystá na stavbu varhan

Nadační fond Svatovítské varhany již vybral jednoho ze čtyř zájemců o výrobu nového nástroje pro pražskou katedrálu. Oznámí ho ale až na konci dubna, kdy se bude připomínat 1020. výročí smrti českého patrona sv. Vojtěcha, jehož jméno katedrála také nese. To připadá na 23. dubna, kdy se v katedrále uskuteční bohoslužba na jeho počest. O den později bude se zhotovitelem varhan podepsána smlouva v katedrále.

Komise vybírala ze čtyř nabídek podle umělecké kvality, kreativity návrhu, architektonického ztvárnění varhanní skříně, technických parametrů i podle ceny. V pražské katedrále by nové varhany měly být instalovány nejpozději 28. září 2019. Mají tak ve 21. století ukončit dostavbu katedrály, která v současnosti patří církvi i státu zároveň. Iniciátoři projektu v roce 2015 vyhlásili národní sbírku.

V dávnější minulosti svatovítská katedrála disponovala varhany světové úrovně. Nástroj vznikal v letech 1555 až 1567, a na jeho stavbě se postupně vystřídali čtyři varhanáři. Současníci se tehdy shodovali ve svých posudcích, že pražské císařské varhany jsou největším a nejkrásnějším nástrojem křesťanského světa. Velkolepý nástroj vzal zasvé při požáru v roce 1757.

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály proto byly učiněny už tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou.

Péčí Správy Pražského hradu a Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky byly započaty přípravné práce nutné k tomu, aby se mohlo se začít se stavbou nových svatovítských varhan. Na západní kruchtě se čistí a konzervují stěny a klenba a současně dochází k drobným opravám růžice. Nový nástroj by v katedrále měli lidé slyšet ke konci roku 2019.


(zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.