Mimořádné zvonění 2016 – Květná neděle

C130-016-A_Mimořádné zvonění_Květná neděleMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 20. března 2016.

Květná neděle připomíná slavný příjezd Ježíše do Jeruzaléma, přičemž lidé jej vítali palmovými větvemi. A protože v Čechách palmy nerostou, nahradily je například kočičky, což jsou zelené větvičky z vrby, jívy, jasanu nebo břízy s částečně rozvitými pupeny.

Svatovítští zvoníci a zvonířky na Květnou neděli vyzvánějí hned dvakrát po sobě. Poprvé je to na průvod kněží z katedrály sv. Víta do baziliky sv. Jiří, kde začínají obřady svěcením zelených ratolestí a kočiček. Podruhé se zvoní na průvod všech účastníků bohoslužby na cestu z baziliky do katedrály. Podrobnější rozpis mimořádného zvonění k výše uvedenému svátku naleznete ZDE.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.