Květná neděle

C130-016-A_Mimořádné zvonění_Květná neděleMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 14. dubna 2019.

Květná neděle připomíná slavný příjezd Ježíše do Jeruzaléma, přičemž lidé jej vítali palmovými větvemi. A protože v Čechách palmy nerostou, nahradily je například kočičky, což jsou zelené větvičky z vrby, jívy, jasanu nebo břízy s částečně rozvitými pupeny.

C130-016-B_Mimořádné zvonění_Květná neděleKvětná neděle (latinsky Dominica in palmis nebo též Pašijová neděle latinsky De passione Domini) je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tzv. Pašije (utrpení – latinsky Passio). Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.

Zpráva poutnice Etherie z 5. století uvádí, že se v Jeruzalémě v ten den za časného odpoledne shromažďovali křesťané na Olivové hoře a po bohoslužbě šli s palmovými či olivovými ratolestmi v rukou do Jeruzaléma. Brzy se tento obřad s průvodem rozšířil nejprve v křesťanských církvích Východu.

Na Západě v Gálii a v Hispánii už v 6. století existoval název Květná neděle. Průvod s ratolestmi však nebyl ještě znám. Svěcení a užívání ratolestí je v západní církvi doloženo až v 8. století. Brzy nato se v severněji položených zemích začaly používat místo palmových ratolestí jakékoliv vyrašené větvičky. Největší oblibu si získaly rozkvetlé ratolesti vrby jívy.

Vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Freska v presbytáři kostela “Hosana” v Betánii Izrael.

Začátek bohoslužeb o Květné neděli je nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Průvod s ratolestmi lze podle římského ritu a okolností uskutečnit z místa mimo kostel. Za zpěvu se věřící ubírají do kostela. Při bohoslužbě slova v kostele se předčítá nebo zpívá zpráva o umučení Ježíše Krista – Pašije. Liturgická barva je červená.


Svatovítští zvoníci a zvonířky na Květnou neděli vyzvánějí hned dvakrát po sobě. Poprvé je to na průvod kněží z katedrály sv. Víta do baziliky sv. Jiří, kde začínají obřady svěcením zelených ratolestí a kočiček. Podruhé se zvoní na průvod všech účastníků bohoslužby na cestu z baziliky do katedrály. 


 (zpracováno s využitím otevřených a agenturních zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.