Na nové varhany katedrály sv. Víta může přispět každý

C210-022-A_Na nové varhany katedrály sv. Víta může přispět každýDržitelé klíčů ke korunovačním klenotům se setkají kvůli novým varhanám pro katedrálu. Připravují také výzvu pro všechny občany, aby se do sbírky na nové varhany zapojili. Nový nástroj by mohl v 21. století být definitivní tečkou za dostavbou katedrály, která nyní patří církvi i státu zároveň. Iniciátoři tohoto projektu by nový nástroj chtěli v katedrále mít v roce 2018, v roce 100. výročí vzniku samostatného československé­ho státu.

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí.

Klíčníci, kteří právě reprezentují spojení církevní a státní moci, se sejdou 10. dubna v 15 hodin v katedrále sv. Víta, sdělil ve čtvrtek Aleš Pištora z Pražského arcibiskupství. Od korunovační komory, kde jsou uloženy české korunovační klenoty, mají klíče prezident, premiér, pražský arcibiskup, předsedové obou komor Parlamentu, děkan svatovítské kapituly a pražský primátor. Před dvěma týdny se shodli, že nejvzácnější část souboru, svatováclavská koruna, bude příští rok vystavena u příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Kvůli projektu nových varhan pro katedrálu loni vznikl nadační fond. Bude rozhodovat o způsobu výběru varhanářské firmy a současně zajišťovat získávání potřebných peněz. Členy fondu jsou generální vikář pražské arcidiecéze, zástupci Metropolitní kapituly, Arcibiskupství pražského, Správy Pražského hradu a akademické a kulturní veřejnosti.

Západní část katedrály sv. Víta – do třech let by měly na balkonu pod rozetou vyrůst zcela nové katedrální varhany.

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část, uvádí Pištora. Od dostavby katedrály proto byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Podílet se mohou všichni Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou. Rozeta, která zůstane nezakryta, může vytvořit spolu s novými varhanami velmi působivé harmonické souznění. „Katedrála sv. Víta dosud není vybavena nástrojem, který by odpovídal jejímu významu v naší kultuře a zemi. Kvůli nejrůznějším politickým zvratům bylo nutné čekat,” řekl kardinál Dominik Duka, který je iniciátorem projektu. „Podílet se mohou všichni. Jednou pak budou moci říct svým dětem a vnukům, že i jejich rodina k výstavbě katedrály přispěla. Převážnou váhu financování však ponese církev a velké firmy, protože se jedná o částku v řádu desítek milionů korun,” dodává.

Příspěvek na varhany je možné poukázat na účet (2109930876/2700) Nadačního fondu Svatovítské varhany.

Více informací zájemci najdou ZDE.

(zpracováno s využitím agenturních a otevřených zdrojů, ilustrace – Wikimedia Commons/ČTK, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.