Noví kanovníci Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

C210-028-A_Novi_kanovnici_Metropolitni_kapituly_u_sv._Vita_v_PrazePražský arcibiskup kardinál Dominik Duka jmenoval sídelními kanovníky Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. Dr. Vojtěcha Eliáše, dosavadního biskupského vikáře pro diakonii, a ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera ThD., dosavadního faráře u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a nově jmenovaného ředitele kurie Arcibiskupství pražského. Noví kanovníci budou instalováni proboštem kapituly biskupem Václavem Malým v neděli 28. června 2015 při nešporách v 17 hodin.

hLic. Ing. Zdenek Wasserbauer ThD.

hLic. Ing. Zdenek Wasserbauer ThD.

P. Dr. Vojtěch Eliáš

P. Dr. Vojtěch Eliáš