Odešla legenda českých varhaníků – Otto Novák

Otto Novák, emeritní dómský varhaník katedrály sv. Víta v Praze zemřel 12. listopadu 2013 ve věku nedožitých 84 let. R.I.P.210-012_Otto Novák RIP

Otto Novák, doyen českých varhaníků, emeritní varhaník Svatovítské katedrály v Praze se narodil 2. března 1930. Hrál též na figurálních mších v bazilice Strahovského kláštera v Praze. Studoval teologickou fakultu, vojenskou službu absolvoval jako člen PTP.

Dómským varhaníkem u sv. Víta v Praze se stal v roce 1961 po prof. Antonínu Jandovi. V roce 1951 začal trvale spolupracovat se souborem Cantores Pragenses (1951) a stal se varhaníkem na kůru v Nuslích. Po absolutoriu konzervatoře v roce 1955 působil jako varhaník v krematoriu v Motole a v roce 1968 ve Strašnicích.

Působil také jako varhaník v chrámu u sv. Jakuba. Se souborem Cantores Pragenses začal na konci 60. a na začátku 70. let minulého století propagovat krásou české duchovní hudby také v cizině a vzbudil tím zaslouženou pozornost. V roce 1969 a 1970 se soubor představil v Itálii – Gorizii. Další zahraniční cesty zavedly Ottu Nováka do Francie a Německa. Vrcholem pro Cantores se stala kanonizace sv. Anežky České v roce 1989 v Římě.

Otto Novák je znám svým skvělým improvizačním uměním, které naprosto respektuje kompoziční styl prováděných skladeb. Hrál všechny Brixiho varhanní koncerty, doprovázel instrumentalisty, působil při vánočních koncertech Cantores v Rudolfinu a Smetanově síni.