Oprava zvonice ve Vimperku

c220-011-a_oprava zvonice ve vimperkuMěstskou zvonici obklopí letos lešení, fasáda potřebuje opravu  – V minulých letech město z dotace ministerstva peníze nečerpalo, teď si ukrojí největší díl.

Nejvíce peněz z dotace ministerstva kultury na regeneraci památek v městské památkové zóně si v letošním roce odčerpá samo město Vimperk. Po patnácti letech od poslední dílčí opravy čeká zásadní rekonstrukce fasády jednu z dominant města, a to Městskou zvonici na náměstí Svobody. Poslední oprava byla sice pro kolemjdoucí zajímavou podívanou, protože ji prováděli specialisté na výškové práce zavěšení na lanech, nicméně se jednalo o místní opravy bez větších zásahů do štukových vrstev. Jak uvedl vedoucí odboru investic MěÚ Vimperk Michal Janče, letošní oprava by měla mít mnohem zásadnější charakter. „Plánujeme důslednější a komplexnější opravu, takže ve chvíli, kdy se kolem zvonice objeví lešení, bude na místě i restaurátor, který bude nad všemi pracemi provádět odborný restaurátorský dohled. Oprava bude logicky i finančně náročnější,” poznamenal s tím, že náklady na opravu fasády Městské zvonice přesáhnou jeden milion korun. Po celou dobu, kdy bude věž obklopovat lešení, budou muset počítat především řidiči s určitým dopravním omezením.

Opravu zvonice, která se uskuteční v letošním roce, chce Vimperk částečně hradit z dotace ministerstva kultury, částečně pak z vlastních prostředků. O financování podílu města budou rozhodovat zastupitelé. Nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení podala společnost Vertigo Písek, která nabídla cenu necelých 1,17 milionu korun. Celková dotace, kterou město z ministerstva kultury na regeneraci památek v městské památkové zóně pro letošní rok obdrželo, činí 655 tisíc korun.c220-011-b_oprava zvonice ve vimperku

Podle Aleny Szabové z odboru investic by se měla získaná částka rozdělit pouze dvěma zájemcům. Tím prvním je město Vimperk, druhým pak římskokatolická farnost. „Protože letos poprvé ministerstvo kultury u plátců DPH poprvé v historii Programu regenerace MPR a MPZ nezohledňuje skutečnost, že někteří z těchto plátců, nemohou uplatnit odpočet DPH, nemohli jsme z přiznané podpory čerpat více peněz. Proto využijeme z dotace 480 tisíc korun, což je zhruba polovina hodnoty díla bez DPH. O zbylé částce dotace jednáme s římskokatolickou farností. Ta by chtěla opravit šindelovou střechu na kostele Navštívení Panny Marie vedle zvonice. Šindel vykazuje závažné poruchy a zbylých 175 tisíc z dotace ministerstva by farnost účelně využila,” dodala. Jinými slovy řečeno, z programu regenerace památek v městských památkových rezervacích či zónách ministerstva kultury se ve Vimperku v letošním roce nedostane na více akcí obnovy. „Město Vimperk v uplynulých dvou letech z této dotace nečerpalo ani korunu a veškeré prostředky byly dány k dispozici jiným vlastníkům památek. Současně město ale avizovalo, že v případě rekonstrukce fasády zvonice, která, jak se očekávalo, bude finančně náročnější, využije z dotace maximální možnou část,” podotkla Alena Szabová. Pokud se týká termínu opravy zvonice, měla by se uskutečnit mezi 1. červnem a 31. srpnem.

Kromě další etapy oprav budovy Základní školy TGM v parku, která zahrnuje výměnu oken a dveří v severní stěně objektu a je financována z jiného programu ministerstva kultury, už na opravy dalších kulturních památek v majetku města Vimperk peníze v letošním roce nebudou. Přesto chce město letos zajistit zpracování první etapy stavebně historického průzkumu vimperského městského opevnění. „Průzkum vytvoří základní podklad pro zpracování dokumentace k postupné realizaci obnovy opevnění a případného využití této unikátní a mimořádně cenné památky města pro zatraktivnění městské památkové zóny,” doplnila Alena Szabová. Zároveň se letos projektově připraví i další opatření, která by měla pomoci snížit vlhkost v kostele sv. Bartoloměje a v kapli 14 sv. pomocníků na vimperském urnovém háji. V případě příznivého vývoje městského rozpočtu pak podle slov Aleny Szabové budou moci být navržená opatření realizována v příštím roce.c220-011-a_oprava zvonice ve vimperku

Autor textu: Jiří Říha
 (zdroj: Prachatický deník http:/www.denik.cz, 9. březen 2015, ilustrace – Wikimedia Commons, CC-BY-NC-SA))

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.