Před 320 lety vysvěceny Loretánské zvony

10. dubna 1695 pražský světící biskup a strahovský premonstrátský opat Vít Seidl slavnostně vysvětil Loretánské zvony. V letech 1683 až 1691 zvony vyrobil Claudius Frémy z Amsterodamu. Všech 27 různě velkých zvonků sestavil roku 1694 pražský hodinář Petr Neumann. Poprvé se rozezněly 15. srpna 1695.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.