Requiem za Vladislava Jagellonského – 500 let od úmrtí

C130-041_MIMzvoneni_Requiem_Vladislava_JagellonskehoMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve čtvrtek 14. dubna 2016.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 14. dubna 2016 sloužit od 18.00 hodin rekviem při příležitosti pětistého výročí úmrtí Vladislava Jagellonského. Po skončení liturgie bude v přízemí Mladotova domu připomínka pokračovat přednáškou prof. Jana Royta.


Vladislav Jagellonský (1. března 1456 Krakov – 13. března 1516 Budín) pocházel z Polska, původem z litevského velkoknížecího a polského královského rodu Jagellonců se jménem Władysław Jagiełło, byl králem českým od roku 1471 jako Vladislav II., od roku 1490 markrabětem moravským a králem uherským také jako Vladislav II.

Okolo roku 1490 byla nepochybně z popudu Vladislava Jagellonského ve svatovítské katedrále vybudována nová královská empora, vložená do jedné z ochozových kaplí na jižní straně katedrály. V čele empory jsou dva hrotitě vyklenuté oblouky. Uprostřed, kde se tyto oblouky téměř stýkají, bychom očekávali nosnou podporu, ale ta tady chybí. Oblouky tu tedy visí volně ve vzduchu. Toto řešení nemůže nepřipomenout visuté svorníky v sakristii Svatovítské katedrály, pocházející z doby Petra Parléře.

 


Smutečním zvoněním před zahájením requiem si svatovítští zvoníci a zvonířky připomenou osobnost, která se významně zapsala do dějin českého národa. Podrobnější rozpis tohoto mimořádného zvonění naleznete ZDE.


C130-041_MIMzvoneni_Requiem_Vladislava_Jagellonskeho

(zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.