Sbírka na nový zvon pro zámek Konopiště

Pražští zvoníci svatovítští, pečlivě udržující tradici ručního   zvonění   na katedrále Víta na Pražském Hradě, byli v dubnu letošního roku osloveni, zda nevědí o nějakém zvonu, který by se dal pro oslavy výročí na- rození Marie Terezie na státním zámku Konopiště zapůjčit. Ukázalo se, že to v zemích českých, kde při válečných rekvizicích přišel stát o desetitisíce zvonů, zvonků a zvonečků, není vůbec jednoduché. Nemožné však nikoli, a tak ve čtvrtek 11. května 2017 v podvečer zazněl z věže nad zámeckou kaplí po dlouhých desetiletích opět hlas zvonu. Zvon byl zapůjčen do doby pořízení zvonu nového. A na ten nový zvon vyhlásili veřejnou sbírku.

Zdá se, že hvězdy jsou nakloněny tomu, aby se ještě letos, v roce, kdy si připomínáme 300. výročí narození arcivévodkyně rakouské a královny české Marie Terezie, podařilo opatřit nový zvon pro zámek Konopiště. Tato myšlenka se zrodila v nadšených debatách mezi předsedou spolku Pražských zvoníků svatovítských a garantem výše zmíněných akcí panem Jindřichem Forejtem.

Spolek zvoníků zajišťující po desetiletí zvonění na svatovítské katedrále na Pražském hradě byl velmi poctěn organizováním slavnostního památečního zvonění ve výroční den narození královny Marie Terezie, 13. května 2017, a při předcházející slavnostní mši dne 11. května 2017.

O svůj jediný zvon zámek Konopiště přišel při poslední světové válce, kdy poslední zvon odvezla německá armáda neznámo kam. Zvon se již nikdy nevrátil a není divu, že v následujících čtyřiceti letech nikomu nescházel. Až při přípravě letošních oslav zřetelně vyšlo najevo, že svůj zvon nad zámeckou kaplí sv. Jiří zámek potřebuje a využije. Na oslavy se zvon zapůjčil, ale co dál? No přece – pořídíme zvon nový. Uspořádáme sbírku, řekli si zvoníci…

A tak se zařídilo z hlediska právního vše potřebné a Magistrátem hl. města Prahy byla schválena veřejná sbírka právnické osoby podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů s názvem

veřejná sbírka
„Zvon pro zámeckou kapli zámku Konopiště“
za účelem pořízení nového zvonu pro státní zámek Konopiště.

Sbírkou bude nutné vybrat asi 250.000 Kč a nad sbírkou bude bdít čestný výbor v následujícím složení: předseda čestného výboru J. Em. Dominik kardinál Duka OP, členové: Mgr. Tomáš Stařecký (Pražští zvoníci svatovítští), Jindřich Forejt (kurátor oslav 300. výročí narození Marie Terezie pořádaných na zámku Konopiště), Mgr. Jana Sedláčková (kastelánka státního zámku Konopiště), Michael Měšťan (restaurátor zvonů), Mgr. Radek Rejšek (organolog a kampanolog Biskupství litoměřického). Základním způsobem výběru finančních prostředků je bezhotovostní převod darů na

transparentní účet

(lze do něj veřejně nahlížet skrze webové stránky banky)

2701211483/2010

u peněžního ústavu Fio banka, a. s.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru, pokud nám pošlete Vaše identifikační údaje, částku daru a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali. Žádost o potvrzení prosím zašlete na campanarii.cz@gmail.com.

Bylo by ideální, kdyby mohl tento nový zvon zvonit již 29. listopadu 2017 (výroční den úmrtí Marie Terezie), kdy bude na zámku sloužit requiem za Marii Terezii J. Em. Dominik kardinál Duka OP a zvonu by mohl slavnostně požehnat. Vzhledem k výrobním lhůtám pro výrobu takového zvonu je nutné zahájit jeho výrobu již v červenci a do té doby vybrat potřebné finanční prostředky. Není tedy vyloučeno, že zvon bude zhotoven až v roce příštím, tj. v roce, kdy si budeme připomínat 100 let od založení Československé republiky. Symbolicky by se takto mohly spojit i tyto dvě výše zmíněné významné události na zámku Konopiště.

Nový zvon bude trvale umístěn na státním zámku Konopiště a sloužit svému účelu, tj. zejména zvonění při slavnostních událostech nejrůznějšího druhu.

Text vyhlášení ke stažení

Celý text vyhlášení sbírky – ke stažení

Letáček sbírky – brožura – ke stažení

 

One Response to Sbírka na nový zvon pro zámek Konopiště

  1. MUDr. Anna Plachá napsal:

    Pana kardinála Vlka jsem si neobyčejně vážila, nebál se našich podivných politiků a  řekl, co si myslí, čest jeho památce. MUDr. Anna Plachá, Praha

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.