Svatodušní ekumenická vigilie

C130-030-A_Mimořádné zvonění_vigilie Seslání Ducha svatého LetniceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 23. května 2015.

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic) bude 23. května 2015 od 20.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenické vigilii.

Padesátý den velikonoční slavnosti. Jean II Restout (1692–1768), olejomalba z roku 1732.

Latinský název Letnic – „Pentecostes“ (z řeckého “pentekosté hémera” – padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice u židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve.

Při ekumenické bohoslužbě zazní hudba Jana Bernátka (Laudate Dominum), Josefa Kšici (Venite Creator), Henka Badingse (Sicut lilium), Václava Ptáčka (Ave Maria) a Giovanniho Battisty Pergolesiho (Amen) v podání ženského pěveckého sboru Bubureza; sbormistryně: Miloslava Vítková, varhany: Josef Kšica.


Svatovítští zvoníci a zvonířky budou zvát účastníky ekumenické bohoslužby vyzváněním katedrálních zvonů – podrobnější rozpis mimořádného zvonění k výše uvedenému svátku naleznete ZDE.


(zpracováno s využitím otevřených a agenturních zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.