Svatovítští zvoníci na prahu roku 2017

Malý vhled do zajímavých statistik svatovítských zvoníků. – Svatovítští zvoníci jsou dobrovolnou skupinou nadšených zvoníků, která zajišťuje ruční zvonění zvonů katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha nejméně půl století. Zvonění je pro mnohé z nich doslova posláním, neboť jsou si vědomi, že svou činností mimo jiné přispívají k zachování tradice ručního zvonění, která pomalu vymírá. Někteří ze zvoníků jsou v aktivní službě přes tři desítky let a velmi významně se podíleli a podílejí na zachování kontinuity tradice ručního zvonění přímo v katedrále.

C130-034-A_Mimoradne_zvoneni_Titularni_slavnost_katedraly_sv._Vita

V současné době (leden 2017) zajišťuje zvonění v katedrále sv. Víta 21 pravidelných zvoníků. Z toho 5 služebně nejstarších zvoníků má dohromady za sebou přes 170 let činné služby, všichni pak 307 let. 4 zvoníci zvoní na katedrále přes 33 let, další 28, dva 19, atd. Průměrná doba zvonické služby je 14 let. Z výše zmíněné skupiny zvoníků je 7 žen – takzvaných zvonířek.

Pravidelně se zvoní vždy v neděli před mší svatou a v poledne – vždy 15 minut. Při mimořádných příležitostech a svátcích se přidává i zvon Zikmund (v posledním roce zvonil pouze třikrát). Počet všech zvonění za kalendářní rok se pohybuje kolem 130. Každé zvonění je specifické – jinak se zvoní na ranní nedělní mši, jinak na sváteční poledne, při pontifikální mši, při rekviem, při Te Deum, při procesí atp.

i při nichž tento zvon zvoní podstatně kratší čas – zpravidla jen 5 až 10 minut. Každé zvonění je specifické – jinak se zvoní na ranní nedělní mši, jinak na sváteční poledne, při pontifikální mši, atp.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.