XX. Popelec umělců – Praha 2015

Akademický kostel Nejsv. Salvátora středa 18. února 2015

18:00 hodin / Bolestná tajemství z Růžencových sonát H. I. F. Bibera zahrají Lucie Sedláková Hůlová – housle, Robert Hugo – cembalo a Jan Krejča – theorba. Koná se v sakristii kostela. Vstup volný, přístup z nádvoří Klementina od 17:40 hodin.

19:00 hodin / Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.

20:30 hodin / Vernisáž postní intervence Michala Škody v sakristii kostela. Promluví autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem.

 popelec umělcůLetošní postní intervence Michala Škody v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvatora propojuje venek a vnitřek kostela a zároveň akcentuje pomyslný i fakticky práh mezi profánním a sakrálním prostorem. Díky „uzavřeni“ vstupu do chrámu se paradoxně otevírá novy prostor reflexe a změny perspektiv. Důležité tak není dílo samotné, ale obraz, který si odnese každý jednotlivý návštěvník.

Škodova „jednoduchost, strohost a obyčejnost“, jak autor sám rad definuje svou prací, překračuje běžný výtvarný minimalismus. Není také pouhým výsledkem přemyšleni o „společnosti, která se dusí pod nánosy zbytečnosti“. Škodova intervence otevírá před člověkem především možnost si v komplikovaném světě znovu ujasňovat ty nejzákladnější vztahy a konstanty.

V pořadí XX. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Norbert Schmidt

 

farnostsalvator.cz / ctu-uk.cz