Ze zámku Konopiště zazní zvon k narozeninám

Hodinu narození jediné české vládnoucí královny Marie Terezie připomenou na státním zámku Konopiště dělové salvy a slavnostní zvonění. Ruční zvonění provedou zvoníci a zvonířky z katedrály sv. Víta v Praze.

Zapůjčený “narozeninový” zvon je Konopišťském zámku je umístěn ve věži zvané Václavka přímo nad kaplí sv. Huberta (severovýchodní strana zámku).

Den 13. květen se zapsal do historie různými více či méně důležitými událostmi. Vzpomeňme namátkou let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle, kdosi patentoval suchý zip (1958), jiný člověk usiloval o život papeže Jana Pavla II (1981), katedrála sv. Víta dostala poslední tři chybějící zvony (2012). Je to ale také den narození papeže Pia IX. (1792), známých českých dvojčat, bratří Saudků (1935), francouzské královny Marie Brabantské (1254), jednoho nejmenovaného zvoníka (1962), krále Jana VI. Portugalského, (1850), spisovatele, historika a jazykovědce Pavla Josefa Šafaříka (1795) a dalších. Důvodem, proč jsme se tohoto data dotkli, je ale Marie Terezie – narodila se 13. května 1717.

Severovýchodní věž přímo nad kaplí sv. Huberta na státním zámku Konopiště má po více než 72 letech opět zvon. Je jím dočasně zapůjčený zvon z roku 1918. Zvon je součástí inventáře depozitáře biskupství litoměřického, restauroval jej mistr restaurátor zvonů M. Měšťan a výpůjčku zorganizoval spolek Pražští zvoníci svatovítští – Campanarii Sancti Viti Pragenses ve spolupráci s kurátorem zámeckých oslav panem J. Forejtem a litoměřickým diecézním kampanologem panem R. Rejškem.

Ve čtvrtek 11. května v podvečer, poprvé od II. světové války zazněl zvon z věže konopišťského zámku. Stalo se tak před slavnostní mší v předvečer 274. výročí korunovace Marie Terezie českou královnou (= 12. května 1743).

V sobotu 13. května 2017 se zvon ozve znovu a na podstatně delší čas. Rukama pražských svatovítských zvoníků se rozezní na půlhodinové slavnostní zvonění mezi 7:30 až 8:00.  Proč v tento čas? Podle historických záznamů je to časové rozpětí, v němž se narodila jediná česká vládnoucí královna Marie Terezie. Na začátku, na konci a uprostřed zvonění rovněž zazní dělové salvy odpálené ze zámecké zahrady.

Až jedno či druhé uslyšíte, či se jen v tento čas podíváte na hodiny, vzpomeňte na tuto významnou dámu našich dějin.


Státní zámek Konopiště pořádá cyklus akcí k 300. výročí od narození jediné české vládnoucí královny Marie – do programu můžete nahlédnout ZDE.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.