Zemřel kardinál Miloslav Vlk

V dopoledních hodinách v sobotu dne 18. března 2017 zemřel kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský a primas český, 62. nástupce sv. Vojtěcha a 35. arcibiskup na pražském stolci. Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka vyzývá k modlitbám a zve věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří měli pana kardinála Vlka rádi a vážili si ho, k poslednímu rozloučení. Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 25. března 2017 v 11:00 hodin. Po skončení zádušní mše sv., jejíž hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, budou následovat obřady posledního rozloučení, které povede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Homilii pronese Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí a z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina. Pohřeb bude přenášet Česká televize.

Narodil se 17. května 1932 v jihočeské Líšnici. V letech 1955-1960 studoval na Filosofické fakultě UK obor archivnictví, poté krátce pracoval jako archivář. V roce 1964 odešel studovat na CMBF do Litoměřic. V roce 1968 byl vysvěcen na kněze a jmenován sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. V roce 1971 však musel toto místo z rozhodnutí komunistických úřadů opustit a odejít spravovat malé farnosti (Lažiště a Záblatí, Rožmitál pod Třemšínem). V roce 1978 mu byl odebrán státní souhlas. V letech 1978-1988 pracoval jako umývač oken a posléze jako archivář v Praze, kde zároveň tajně vykonával své kněžské povolání. 1. ledna 1989 mu byl navrácen státní souhlas a působil nejprve na Klatovsku, později na Šumavě. Dne 14. února 1990 byl jmenován biskupem českobudějovickým, 27. března 1991 pražským arcibiskupem a 26. listopadu 1994 kardinálem. Mezi roky 1991 a 2010 působil jako pražský arcibiskup a primas český. V letech 1993-2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí. Také po roce 2010 se aktivně zapojoval do církevního a společenského života.

Pohřeb otce kardinála bude v sobotu 25. března 2017 v 11 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ve čtvrtek 23. března od 17 do 21 hodin bude otevřená rakev s tělem vystavena v katedrále svatého Víta. V pátek 24. března od 15 do 21 hodin bude už uzavřená rakev vystavena v klášterním kostele sv. Benedikta bosých karmelitek na Hradčanském náměstí v Praze 1. V době vystavení rakve bude na obou místech připravena kondolenční kniha. Po sobotním pohřbu pak bude kardinálovo tělo uloženo do arcibiskupské hrobky v katedrále.

Smuteční oznámení o úmrtí J. E. Miloslava kardinála Vlka.


Telegram Svatého Otce

PAN KARDINÁL DOMINIK DUKA

ARCIBISKUP PRAŽSKÝ

DOZVĚDĚL JSEM SE ZPRÁVU O ODCHODU PANA KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA, ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO, KTERÝ NASTAL NA KONCI JEHO BOLESTNÉ NEMOCI, KTEROU SNÁŠEL S VÍROU A DŮVĚROU V PÁNA. VZNÁŠÍM K BOHU VROUCÍ MODLITBY, ABY DOPŘÁL VĚČNÉ ODPOČINUTÍ TOMUTO HORLIVÉMU A OBĚTAVÉMU PASTÝŘI, A DUCHOVNĚ SE PŘIPOJUJI K VĚŘÍCÍM DIECÉZE, KDE PEČLIVĚ VYKONÁVAL BISKUPSKOU SLUŽBU.

VZPOMÍNÁM S OBDIVEM NA JEHO HOUŽEVNATOU VĚRNOST KRISTU, NEHLEDĚ NA ÚTRAPY A PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE, STEJNĚ JAKO NA JEHO PLODNOU A MNOHOSTRANNOU APOŠTOLSKOU AKTIVITU, KTERÁ BYLA PODNĚCOVÁNÍM PŘÁNÍM SVĚDČIT VŠEM O RADOSTI EVANGELIA. VŽDY PODPOROVAL OPRAVDOVOU OBNOVU CÍRKVE A BYL VNÍMAVÝ K VNUKNUTÍM DUCHA SVATÉHO.

VE SVÉM UPŘÍMNÉM VYJÁDŘENÍ KONDOLENCE ČLENŮM RODINY ZESNULÉHO KARDINÁLA, KNĚŽÍM A VŠEM VĚŘÍCÍM PATŘIČNÉ MILÉ ARCIDIECÉZE, ZE SRDCE UDĚLUJI JAKO ÚTĚCHU APOŠTOLSKÉ POŽEHNÁNÍ, NA ZNAMENÍ VÍRY A KŘESŤANSKÉ NADĚJE V KRISTA ZMRTVÝCHVSTALÉHO.

FRANTIŠEK

Originál telegramu Svatého stolce k úmrtí J. E. Miloslava kardinála Vlka.


Informace o pohřbu pro poutníky.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.