Zemřel pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. rytíř Řádu svatého Řehoře, milovník katedrály sv. Víta, zvonů a zvoníků

S hlubokým zármutkem v srdci s nadějí na vzkříšení oznamujeme, že zaopatřen svátostmi po těžké nemoci byl povolán na věčnost Pánem života a smrti ve středu dne 12. června 2019, učitel, spisovatel, bratr, otec a dědeček, pan Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. Rytíř Řádu svatého Řehoře. Svůj život věnoval vědě, katedře, katedrále sv. Víta a jejich lidem. Rozloučíme se s naším drahým v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze při mši svaté v pátek 21. června 2019 ve 13 hodin, pak bude téhož dne převezen do rodiště a uložen do rodinného hrobu v Písařově kolem 18. hodiny.

Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. se narodil 13. dubna 1937 v Bludově. V letech 1952-56 vystudoval průmyslovou školu strojní, obor stavba letadel v Praze-Hloubětíně. Absolvoval strojní fakultu Vysoké školy dopravy v Praze-Karlíně. Současně také studoval dějiny umění na UK Praha. Jako výzkumný pracovník ČKD Lokomotivka v Praze-Libni byl konkurzem vybrán jako vysokoškolský pedagog v Žilině na Vysoké škole dopravní a po té na dopravní fakultě ČVUT v Praze. Dlouhodobě pobýval v Petrohradě a Bostonu a jako vědecký pracovník pořádal celostátní konference a pracovní semináře v oboru. Jeho publikační činnost je vyjádřena ve více jak 250 položkách odborných prací, včetně těch o Pražském hradě a katedrále sv. Víta v Praze.
Po celou dobu svého pedagogického působení byl horlivým a neúnavným evangelizátorem svého římskokatolického vyznání u svých studentů, ale i kolegů, přátel i veřejnosti. V posledních letech se velmi věnoval publikační činnosti o životě katedrály sv. Víta a stal se pravdivým mostem mezi katedrou a katedrálou, mezi svými studenty a životem věřících.
Za svou práci pro společnost – vědeckou a uměleckou činnost byl oceněn medailí F. J. Gerstnera, medailí ČVUT I. stupně za významné zásluhy o rozvoj, cenou za vědeckou a uměleckou činnost Masarykovy akademie umění a Světovou unií umění.
U příležitosti jeho 80. narozenin dne 13. 4. 2017, při missa chrismatis Zeleného čtvrtku ocenil arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP pana Doc. Rudolfa Pohla medailí biskupa Podlahy za propagaci liturgického života v katedrále sv. Víta v Praze jeho publikační činností a zvláště za jeho evangelizační práci mezi studenty a mládeží, která byla jeho životem. Dne 1. ledna 2019 datuje Svatý otec František své papežské vyznamenání: Řád sv. Řehoře Velikého, které udělil panu docentu Rudolfu Pohlovi, jež obdržel o Letnicích v neděli 9. června 2019.
V posledních pěti letech bojoval úspěšně se zákeřnou chorobou, na jaře tohoto roku však intenzivně propukla. Byl statečný až do konce a tiše usnul ve středu 12. června 2019 v 21 hodin.

R.I.P.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.