Zvon Václava Havla – první zvonění

Letos, 5. října 2017, uplyne 80 let od narození a v prosinci 5 let od úmrtí Václava Havla. K připomínce těchto výročí byla uspořádána veřejná sbírku, jejímž cílem bylo vyrobit chybějící zvon pro kostel sv. Havla. Nový zvon bude pojmenován Václav a bude nést připomínku, že byl vyroben u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla. V neděli 5. března 2017 v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě bude zvon požehnán v rámci ekumenické bohoslužby celebrované kardinálem Dominikem Dukou OP. Bohoslužba začíná ve 14 hodin.

Od roku 1507 zvonil na věži kostela sv. Havla v Havelské ulici na Starém Městě pražském zvon Václav (nazývaný též Eliáš). Vydržel tam až do roku 1916, kdy byl zrekvírován pro válečné účely. Mezi válkami byl ulit nový zvon, který byl v roce 1942 opět rekvírován wehrmachtem. Od té doby místo ve věži zeje prázdnotou.
Letos v říjnu uplyne 80 let od narození a v prosinci 5 let od úmrtí Václava Havla. K připomínce těchto výročí Nadace Charty 77 uspořádala veřejnou sbírku na výrobu zvonu pro kostel svatého Havla v Havelské ulici. Nový zvon byl pojmenován Václav a nese nést zmínku, že byl vyroben u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla.

Zvon Václav vystavený v kostele u svatého Havla byl ulit na památku bývalého prezidenta Havla. Zvon zdobí podobizna svatého Václava, na druhé straně je přemyslovská orlice. Oba reliéfy vytvořila sochařka Jana Bačová Kroftová. Na bocích jsou pak prezidentské symboly, z jedné strany prezidentská standarta České a Slovenské Federativní Republiky, kterou používal výhradně Václav Havel, na druhé straně známý citát „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ s Havlovým podpisem se srdíčkem.

Zvon má 100 cm v průměru, výšku asi 100 cm a hmotnost 800 kg. Návrh zvonu vytvořilo studio Olgoj Chorchoj ve spolupráci s grafikem Alešem Najbrtem a výtvarnicí Janou Bačovou Kroftovou. Zvon Václav byl ulit v tyrolském Innsbrucku ve zvonařské dílně Grassmayr, a to ze dvou důvodů: specifický typ zvonu a symbolika. Zvony mohou mít při stejné velikosti různou hmotnost, a to podle síly žebra, čili tloušťky stěny zvonu. Stávající zvony u sv. Havla mají na svou velikost vysokou hmotnost (tzv. těžká žebra), proto je vhodné, aby i nový zvon Václav měl těžké žebro. S výrobou tohoto specifického typu zvonu má mnoho zkušeností právě zvonařský rod Grassmayrů. A druhý důvod je symbolický – nový zvon se zrodí v Innsbrucku, tedy ve městě, kde se Václav Havel v roce 1998 po těžké akutní operaci v podstatě podruhé narodil.

Pozvánka na neděli 5. března 2017

Z Innsbrucku do Prahy byl nový zvon převezen ve středu 8. února 2017 a od pátku 10. 2.2017 byl vystaven v Kostele sv. Havla v Havelské ulici na Starém Městě. V neděli 5. března 2017 bude brzy ráno zvon převezen do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde bude požehnán v rámci ekumenické bohoslužby celebrované kardinálem Dominikem Dukou OP. Bohoslužba začíná od 14 hodin.

Po bohoslužbě v 16 hodin bude zvon na Hradčanském náměstí naložen na vůz, který ho odveze ke kostelu sv. Havla. Tam bude ihned vyzdvižen do zvonice a ve 20 hodin se poprvé rozezní nad Prahou. V čele průvodu pojede arcibiskupský kočár tažený čtyřspřežím starokladrubských vraníků z Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Za ním bude následovat vůz se zvonem, který potáhne čtyřspřeží českomoravských belgiků. Půjde o vůbec první prezentaci tohoto plemene ze Zemského hřebčince v Tlumačově v Praze. Trasa průvodu začíná na Hradčanském náměstí a poté Nerudovou ulicí, přes Malostranské náměstí, Karlův Most, Karmelitskou, Platnéřskou, Mariánské náměstí, Malý rynek, Staroměstské náměstí, Železnou a Havelskou ulici ke kostelu sv. Havla.

Svatovítští zvoníci zvon Václav přivítají v katedrále sv. Víta zvoněním předcházejícím jeho slavnostnímu požehnání. Ve 20:05 zvon Václav při jeho prvním zvonění doprovodí svým zvukem zvony z kostela Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám, nebo kostel Panny Marie před Týnem) a evangelického kostela U Salvátora, všechny ručně rozezvoněné.


Zvonařství Grassmayr (Innsbruck) – Zvonařství Grassmayr patří k předním zvonařským dílnám v Evropě. Má tradici dlouhou přes 400 let, zvony odlévá bez přerušení již 14. generace rodiny Grassmayrů. První zvon odlil roku 1599 Bartlmä Grassmayr v Habichenu u Oetzu a dnes jejich zvony zvoní ve více než stovce zemí světa. Největším zvonem ulitým v této dílně je patnáctitunový obr „Taborglocke“ odlitý v roce 2012 pro horu Tábor v Izraeli. Rodovou zvonařskou značkou je od 17. století gryf (griffon) v ozdobném rámečku s nápisem MICH GOSS GRASSMAYR IN INNSBRUCK.


(Další informace viz též www.zvonvaclav.cz, Zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.