Zvon Zikmund rok 2016 neohlásí

C130-009_Zvon mimo provoz - JosefC210-030-B_Zvon Zikmund Nový rok 2016 neohlásíOd června letošního roku se posluchači slavnostních a mimořádných zvonění v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha nedočkali majestátního zvuku zvonu Zikmund, největšího z katedrálních zvonů.  A pravděpodobně tomu nebude jinak ani na Nový rok.

Během posledního půlroku se objevily jisté pochybnosti o technickém stavu zvonu Zikmund. Předmětem diskusí je nové srdce tohoto zvonu, instalované roku 2002 po prasknutí srdce původního. Hlavním zdrojem pochyb je skutečnost, že nové srdce je o více než 50 kg těžší nežli původní.  V souvislosti s tím se objevily názory, že při zvonění zvon poškozuje. Je-li tomu skutečně tak, není doposud jasné, a než se celá záležitost vyřeší, bude zvon Zikmund z rozhodnutí vedení Metropolitní kapituly u sv. Víta němý. Možná to bude trvat i delší dobu, hovoří se i o srdci novém…

Ostatní zvony se v katedrále letos naposledy rozezní 31. prosince, a to dvakrát po sobě. Poprvé budou po dvacet minut zvát na mši svatou na poděkování Bohu za uplynulý rok 2015 a s prosbami o Boží pomoc do nového roku, kterou bude sloužit Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metro12-003_Zikmundpolita a primas český. Druhé, asi tříminutové zvonění zazní ke konci mše při modlitbě Te Deum.

První zvonění v  novém roce uslyšíme 1. ledna 2016 v 09:40 hod, kdy po 20 minut budou zvát všechny zvony k novoroční mši sv. při Slavnosti Matky Boží Panny Marie, kterou bude sloužit rovněž kardinál Dominik Duka OP. Přesně v poledne se pak všechny katedrální zvony, opět vyjma zvonu Zikmund, znovu rozezní na dvacet minut.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.