Zvony svatovítské katedrály jako hlas smutku a solidarity

Mimořádné zvonění zazní z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha dnes ve středu 17. dubna 2019 v 18.50 hod. Mimořádným zvoněním a v souzvuku s dalšími zvony evropských katedrál tak symbolicky vyjádří solidaritu s francouzským lidem po ničivém požáru v katedrále Notre-Dame v Paříži.

Zvony katedrály sv. Víta se v symbolickém souzvuku se zvony katedrál nejen z celé Francie, ale i dalších zemí snad ještě nikdy nerozezněly tak tklivým hlasem, jako tomu bude dnes vpodvečer. V 18.50 se ozvou přesně 48 hodin po vzniku ničivého požáru pařížské katedrály Notre Dame, která není jen významným symbolem Francie a francouzského lidu, ale duchovní, kulturní a architektonickou památkou nedozírného významu v celosvětovém měřítku.

Svatovítské zvony se rozeznívají mimořádně jen při opravdu velkých příležitostech. Svým zvukem při mimořádném zvonění tak nejednou připomněly historické události i osobnosti. Bylo tomu například při úmrtí prezidenta Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. Zvony zvonily také na počest českým vojákům padlým na zahraničních misích, při výročí Velké války, při zvolení nového papeže apod.

Zvonění jako vyjádření solidarity s neštěstím sesterské katedrály je vskutku situace mimořádná. O významu této symboliky svědčí i to, že dějiny našeho lidu i obou katedrál mají k sobě po dlouhá staletí blízko. Kéž by se takové situace již nikdy neopakovaly. Pražští zvoníci svatovítští zazvoní třemi velkými zvony – Dominikem, Janem Křtitelem a Václavem, které doprovodí zvon Josef – po dobu 10 minut před 19. hodinou.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.