Daily Archives: 4.3.2017

Zvon Václava Havla – první zvonění

Letos, 5. října 2017, uplyne 80 let od narození a v prosinci 5 let od úmrtí Václava Havla. K připomínce těchto výročí byla uspořádána veřejná sbírku, jejímž cílem bylo vyrobit chybějící zvon pro kostel sv. Havla. Nový zvon bude pojmenován Václav a bude nést připomínku, že byl vyroben u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla. V neděli 5. března 2017 v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě bude zvon požehnán v rámci ekumenické bohoslužby celebrované kardinálem Dominikem Dukou OP. Bohoslužba začíná ve 14 hodin.

Tajemství slov Mene tekel

210-015_Mene tekelMene tekel jsou první dvě slova údajného tajemného varování krále Belsazara (Belšasara). Přeneseně označuje naléhavé varování, výstrahu. V příběhu z knihy Daniel Starého zákona král zneuctí zlaté a stříbrné nádoby, které z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě odnesl jeho otec Nebukadnesar II. (skutečným otcem Belsazara byl poslední novobabylónský král Nabonid).