Category Archives: Zvonění v katedrále

Svatovítští zvoníci na prahu roku 2016

Malý vhled do zajímavých statistik svatovítských zvoníků.

Zvon Zikmund rok 2016 neohlásí

C130-009_Zvon mimo provoz - JosefC210-030-B_Zvon Zikmund Nový rok 2016 neohlásíOd června letošního roku se posluchači slavnostních a mimořádných zvonění v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha nedočkali majestátního zvuku zvonu Zikmund, největšího z katedrálních zvonů.  A pravděpodobně tomu nebude jinak ani na Nový rok.

Requiem za kardinála Tomáška

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v úterý 4. srpna 2015.

Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP, bude u příležitosti 23. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška sloužit v úterý 4. srpna 2015 od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha requiem.

Slavnost sv. Petra a Pavla

C130-037-A_Mimoradne_zvoneni_Petr_a_PavelMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pondělí 29. června 2015.               

Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.

Kněžské svěcení

C130-036-B_Mimoradne_zvoneni_knezske_sveceniMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 27. června 2015.                

Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu. Kněžské svěcení je obřad (některými církvemi – římskokatolickou, pravoslavnou a husitskou – považovaný za svátost), při němž je svěcené osobě udělen status kněze (udělena svátost kněžství), a člověk se tak stává knězem příslušné církve.

Slavnost sv. Jana Křtitele

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve středu 24. června 2015.               

Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel. Jan je mnohdy považován za pouhého poustevníka či proroka, který se setkal u řeky Jordán s Ježíšem, pokřtil jej a pak byl záhy popraven králem Herodem.

Seslání Ducha svatého – Letnice

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 24. května 2015.

C130-031-A_Mimořádné zvonění_Seslání Ducha svatého LetniceLetnice, Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá), tj. padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek Letnic pochází z židovského Svátku týdnů (Šavu’ot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení.

Svatodušní ekumenická vigilie

C130-030-A_Mimořádné zvonění_vigilie Seslání Ducha svatého LetniceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 23. května 2015.

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic) bude 23. května 2015 od 20.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenické vigilii.

Celostátní zvonění k 70. výročí konce II. světové války

Ve čtvrtek 7. května 2015 se rozezní v 19:30 nejen katedrální zvony chrámu sv. Víta, ale i mnoho zvonů po celé naší zemi. Na základě výzvy České biskupské konference si tak budeme moci i tímto způsobem symbolicky připomenout  70. výročí konce  II. světové války. Věřící jsou pak zváni ke spojení v tiché v modlitbě za oběti této války. Ze zvonice katedrály budou znít zvony Josef, Dominik, Jan Křtitel a Václav  7 minut.

Děkovná bohoslužba za mír k 70. výročí konce druhé světové války

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v úterý 5. května 2015.

V květnu letošního roku si připomínáme 70. výročí konce 2. světové války. Slavnostní bohoslužba, při níž budou věřící děkovat za sedmdesát let míru a vzpomínat na ty, kteří za naši svobodu obětovali své životy, se bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat v úterý 5. května 2015 od 17.30 hodin.