Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/dmsguestbook/dmsguestbook.php on line 733

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/dmsguestbook/dmsguestbook.php on line 734

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/dmsguestbook/dmsguestbook.php on line 735

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/hosting/home/campanarii.cz/web/www/wp-content/plugins/dmsguestbook/dmsguestbook.php on line 736

Návštěvní kniha

Vážený čtenáři, máš-li něco na duši týkající se zvonění a všeho co k tomu patří, svěř se těmto stránkám.                       16_NAVSTEVNI_KNIHA_50x50

 

 


 Jméno *
 E-mail *
 Gravatar E-mail [?]
 Web
 zpráva *
* Povinná položka

Antispamová kontrola
Opište prosím kombinaci číslic a písmen přesně podle obrázku
5 + 9=

(14)
<
(879) Vladimír Molík
Sun, 21 September 2014 21:29:40

Blíží se svátek sv. Václava.
Tedy TROCHA HISTORIE:
Položil jsem si otázku, proč arcibiskup pražský ustanovil před několika lety den svátku zvoníků při katedrále na 30. dubna, když v povědomí 95% občanů je tento den veden jako den čarodějnic a jen 5% občanů ho spojuje se svátkem sv. Zikmunda.
Svátek zvoníků byl totiž dříve jindy. Byl v den předvečeru sv. Václava, což je světec mnohem bližší lidem, než světec sv. Zikmund. Teď proč to tak dřív bylo?
Říká někomu něco z vás spolek Legio Angelika??? Ne? Tak, bylo to organizované sdružení sakristiánů, ministrantů a zvoníků bývalého Československa, a materiály o něm jsem hledal hlavně v Kolíně nad Labem a jinde. Jinak si něco klidně stručně najděte ve vikipedii nebo jinde a budete překvapeni proč přesto Dominik Duka novým svátkem zvoníků chtěl potlačit tuto tradici, kdy zrovna zvoníci katedrály ještě uměli zvonit podle tradic. Kdo pana D. totiž zná blíže upřímně, hned mu to docvakne a není třeba lopaty. Trochu mě to nejprv zarazilo a tři roky mi trvalo, než jsem zcela přišel na odpověď, když logicky pokračováním tohoto spolku, vzniklém za svobodné Masarykovy první republiky, který zakázali nejdřív fašisti a pak po druhé válce rozprášili úplně komunisti, kdy by arcibiskup dnes funkčně skutečně logicky navázal na tradice, jejichž stanovy byly za první republiky slavnostně ustanoveny ve Svatováclavské kapli a je o tom záznam, nechce, aby se stanovy spolku a jeho běh, se opět obnovily i s původním svátkem zvoníků před svátkem sv. Václava, zvláště na katedrále. Až mi z toho zjištění lezl mráz po zádech! Paní Drahomiř Budínská při svých přednáškách historie měla fakt pravdu (dnes bohužel v LDN v Roztokách a nevnímá)...
V neděli 21. září byl Dominik Duka na Levém Hradci, kde jsem zvonil na slavnostní mši svaté ku svátku sv. Ludmily, ale protože ho znám ještě z Hradce Králové, tak jsem ho moc nechtěl po biřmování, na konci po všem, na Levém Hradci rozzuřit otazkou, proč svým chováním a činy zamlčuje existenci spolku Legio Angelika skutečně jakoby vůbec neexistoval (je právě velmi zajímavé, kdo bývali členové Legio Angelika a co s tím všechno jinak souvisí!) a proč tedy nově ustanovil svátek zvoníků katedrály na pohanský den čarodějnic.
Ano, měl jsem právem strach ze msty, následně mířené všemi směry i na jiné osoby, msty podobné té, kterou umí v menším objemu provádět na zvonících i váš hlavní zvoník Tomáš Stařecký. Proto jsem mlčel, abych snad neskončil jako jiní nepohodlní občané...
RADÍM JEN: PŘEMÝŠLEJTE, CO SE DĚJE A CO SE UŽ UDÁLO OKOLO ZVONICE KATEDRÁLY, kde byly přijaty a požehnány stanovy Legio Angelika v kapli sv. Václava a proč je nutné zvony především chránit.

(832) Stejskal Petr
Wed, 29 January 2014 13:43:36

Zdravím vážené kolegy zvoníky.Stránky pěkné,leč pitomosti píšící.K nejstaršímu zvonu pražskému by se slušelo dodat že: V jižní věži kostela sv.Havla na Starém městě jest zavěšen zvon Maria jenž ulit roku 1455 neznámým zvonařem. Zvon je tudíž o 30 let starší než zvon Vámi zjišténý. Krásný den Stejskal Petr zvoník staroměstský

(3) Jaroslav Kocůrek
Wed, 1 May 2013 08:07:03

Včera, 30.4. jsme se zúčastnili setkání zvoníků, opravdu nelitujeme daleké cesty. Návštěva zvonice v katedrále byla pro nás velkým zážitkem, konečně jsme se mohli alespoň dotknout Zikmunda, děkujeme. Kocůrkovi z Uničova.

(1) boubrle
Thu, 18 April 2013 16:30:47

První zpráva zleva zprava :-) další je na Vás ...<