Slavnost Nejsvětější Trojice

C130-032-A_Mimořádné zvonění_Nejsvětější trojiceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 31. května 2015.

Slavnost Nejsvětější Trojice je v západním liturgickém kalendáři první neděli po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.

 

Návštěva u Abraháma – symbolické vyjádření Nejsvětější Trojice, (Andrej Rublev, 1410). Treťjakovská galerie, Moskva.

Tato neděle také označuje začátek druhé části liturgického mezidobí, které začíná po Vánocích a je přerušeno velikonočním cyklem; pro toto období je typická zelená liturgická barva. Pravoslaví považuje za oslavu Trojice již samotné Letnice, ostatní církve s liturgickou tradicí – anglikáni, luteráni a metodisté – slaví neděli Nejsvětější Trojice taktéž.

V římskokatolické církvi označoval tento den před liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu konec třítýdenního období, v němž nebylo možné oddávat. Čtvrtek po této neděli se slaví slavnost Těla a Krve Páně, která se někdy z praktických důvodů překládá na následující neděli.

Klanění Nejsvětější Trojici (Albrecht Dürer 1511). Landauerův oltář, Muzeum historie umění, Vídeň.


 Svatovítští zvoníci a zvonířky budou zvát účastníky na bohoslužbu vyzváněním katedrálních zvonů – podrobnější rozpis mimořádného zvonění k výše uvedenému svátku naleznete ZDE.


(zpracováno s využitím otevřených a agenturních zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.