Tag Archives: Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice

C130-032-A_Mimořádné zvonění_Nejsvětější trojiceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 31. května 2015.

Slavnost Nejsvětější Trojice je v západním liturgickém kalendáři první neděli po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.