Ze zámku Konopiště se ozve poprvé od II. světové války zvon

Během příprav k oslavám výročí narození královny Marie Terezie na státním zámku Konopiště se ukázalo, že před slavnostní mší v předvečer 274. výročí korunovace Marie Terezie českou královnou (= 12. května 1743) by nebylo čím zvonit. Ze zámecké kaple sv. Huberta byl totiž v poslední světové válce zvon odvezen a zabaven. Od té doby, jak v období „temna“, tak i poté, až do dnešních dní jej vlastně ani nikdo nepostrádal.

Konopišťský zvon je umístěn ve věži zvané Václavka přímo nad kaplí sv. Huberta (severovýchodní strana zámku, na snímku zcela vpravo). Za zmínku stojí, že věž je historicky spojena s Václavem IV, který zde byl údajně vězněn během svého zajetí českými šlechtici.

Pražští zvoníci svatovítští, pečlivě udržující tradici ručního zvonění na katedrále sv. Víta na Pražském Hradě, byli v dubnu letošního roku osloveni, zda nevědí o nějakém zvonu, který by se dal pro oslavy výročí narození Marie Terezie na státním zámku Konopiště zapůjčit. Ukázalo se, že to v zemích českých, kde při válečných rekvizicích přišel stát o desetitisíce zvonů, zvonků a zvonečků, není až tak jednoduché. Nemožné se však stalo skutečností, a tak ve čtvrtek 11. května 2017 v podvečer zazní z věže nad zámeckou kaplí po dlouhých desetiletích opět hlas zvonu.

Pamětní zvon z roku 1918 zapůjčený ke zvonění při oslavách 300. výročí narození královny Marie Terezie na státním zámku Konopiště – stav zvonu před očištěním a konzervací.

Jedná se o zvon do jisté míry symbolický a také netradiční. Symbolický proto, že byl ulit v roce 1918 na oslavu konce I. světové války, což dokládá i jediný nápis na zvonu – SIEGESGLOCKE, česky Zvon vítězství. Netradiční proto, že se jedná o ocelolitinový zvon, zatímco běžné zvony jsou odlévány z tzv. zvonoviny – slitinu mědi a cínu. Zvon byl odlit v Chabařovických železárnách a zavěšen na dosud neznámém místě. Poté se nacházel kdesi v Podkrušnohoří, až své místo našel v depozitáři biskupství litoměřického.

Tentýž zvon po zásahu restaurátora po očištění (opískování…), konzervaci (voskování a patinace povrchu) a úpravě a opravě dubové hlavy a kování.

Zvon je zapůjčen se závěsem a srdcem. Srdce má kulovou pěst o průměru 6 cm, výpusť o délce 10 cm a celkovou délku 60 cm. Hlava závěsu zvonu je dubová s kováním a roztečí čepů 60 cm. Zvon je určen výhradně k ručnímu zvonění. Ke zvonění slouží železná páka o délce 32 cm na jejímž konci je navázáno půlpalcové konopné lano.

Zvon je umístěn na původní dubové zvonové stolici ve věži zvané věži Václavka přímo nad kaplí sv. Huberta (severovýchodní strana zámku). Základním prvkem zdejší konstrukce jsou trámy sestavené do trojúhelníku, které nesou jak zvon, tak zároveň tvoří obvodový plášť. Tato konstrukce umožňuje statické i dynamické upevnění zvonu. Je vyrobena z dubového dřeva, je vystavěna stabilně, aby vzdorovala silám převrácení či torze, ve všech spojích je pevná a nevykazuje žádné vůle. Podle odborného posudku stávající zvonová stolice rozměrově umožňuje osazení zvonem až do hmotnosti 200 kg. Limitujícím faktorem je ovšem také rozpětí, které je 73 cm.

Zvon vítězství zapůjčený ke zvonění při oslavách 300. výročí narození královny Marie Terezie na státním zámku Konopiště a první zvon od II. světové války zavěšený ve věži konopišťského zámku. Instalace proběhla 4. května 2017 a první zvonění bude při slavnostní mši dne 11. května 2017, kterou bude celebrovat opat Královská kanonie premonstrátů na pražském Strahově J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný O. Praem.

Za účelem dočasného zavěšení na zvonové stolici zámecké věže prošel zvon restaurátorskou péčí, kterou mu zajistil restaurátor Michael Měšťan se svým týmem odborníků na zvony, který má základnu nedaleko Prahy. Za zapůjčení zvonu patří poděkování Biskupství litoměřickému, a to jmenovitě biskupu Mons. Mgr. Janu Baxantovi, generálnímu vikáři Mons. ICLic. Mgr. Martinu Davídkovi a diecéznímu kampanologovi a organologovi Mgr. Radku Rejškovi. Ruční zvonění budou prováděna zvoníci a zvonířky ze spolku Pražští zvoníci svatovítští – Campanarii Sancti Viti Pragenses.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.