Zvon Josef mimo provoz

C130-009_Zvon mimo provoz - Josef

Zvon Josef svatovítské katedrály bude v pátek dne 27. února 2015 dočasně umlčen. Bude demontován závěs srdce a závěs bude zhotoven zcela nový. Zvon Josef by měl zvonit opět nejpozději o Velikonocích 2015.

C140-001_Zvon JosefDůvodem je velmi špatný stav šarnýru (zalomená hřídel, která umožňuje zvonění se zvonem, který je otočen o 90 stupňů). Jeden z tzv. futrových kamenů šarnýru je v nýtu uvolněn, a tím dochází k ne přímému chodu srdce. Tím, že je futrový kámen volný, došlo k opotřebení čepu zalomené hřídele, která je zeslabena. V důsledku toho by mohlo dojít k pádu srdce a následnému poškození zvonu samotného.

Při nedělním poledním zvonění je již tři týdny jeho sólový hlas poslední minutu před polednem dočasně nahrazen zvoněním na zvon Dominik.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.