Daily Archives: 15.6.2015

Slavnost sv. Víta

C130-034-A_Mimoradne_zvoneni_Titularni_slavnost_katedraly_sv._VitaMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pondělí 15. června 2015.

Dne 15. června  je den titulární slavnosti katedrály sv. Víta v Praze. V letošním roce je současně i připomínkou 671. výročí „položení základního kamene“  svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Svatý Vít byl prokazatelně uctíván již v 5. století – k rozšíření úcty nesporně přispělo i to, že byl popraven ve věku sedmi let, protože se odmítl zříci víry v Boha. Zejména ve středověku patřil k nejvíce uctívaným světcům. Zasvěcením pražské katedrály sv. Vítovi se Praha připojila ke stovkám evropských míst, která jej považují za svého patrona.