Monthly Archives: Květen 2015

Zvonice katedrály sv. Víta v pátek otevřena veřejnosti

C210-026-A_Noc_kosteluV rámci Noci kostelů je možné využít jedinečnou možnost a podívat se i na zvonici katedrály sv. Víta. Nejširší veřejnost tak bude moci zblízka, možná i poprvé v životě, zhlédnout zvony, na které nejméně každou neděli ručně zvoní katedrální zvoníci.

Slavnost Nejsvětější Trojice

C130-032-A_Mimořádné zvonění_Nejsvětější trojiceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 31. května 2015.

Slavnost Nejsvětější Trojice je v západním liturgickém kalendáři první neděli po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.

Vlastnictví katedrály svatého Víta – základní údaje

C210-025-A_Vlastnictvi_katedraly_svateho_Vita_zakladni_udajeZákladní údaje týkající se sporu o vlastnictví katedrály svatého Víta v Praze, který skončil 24. května 2010 (dohodu podepsali pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus; na jejím základě se stát i církev o chrám starají společně).

Seslání Ducha svatého – Letnice

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 24. května 2015.

C130-031-A_Mimořádné zvonění_Seslání Ducha svatého LetniceLetnice, Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá), tj. padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek Letnic pochází z židovského Svátku týdnů (Šavu’ot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení.

Svatodušní ekumenická vigilie

C130-030-A_Mimořádné zvonění_vigilie Seslání Ducha svatého LetniceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 23. května 2015.

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic) bude 23. května 2015 od 20.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenické vigilii.

Pět let katedrály v péči státu i církve

C210-024-A_Pět let katedrály v péči státu i církveTři nové zvony, moderní osvětlení a ozvučení či temperování lavic doplnily za poslední roky katedrálu sv. Víta na Pražském hradě. V těchto dnech uplyne pět let od chvíle, kdy skončil letitý spor o ni. Od té doby se o nejvýznamnější český chrám starají církev a stát spolu. Nejnovějším společným projektem jsou nové varhany, jež by katedrále měly začít sloužit v roce 2018, v roce stého výročí vzniku Československa. Na Hradě ale zůstává několik nemovitostí, které by církev ráda dostala od státu zpět.

Celostátní zvonění k 70. výročí konce II. světové války

Ve čtvrtek 7. května 2015 se rozezní v 19:30 nejen katedrální zvony chrámu sv. Víta, ale i mnoho zvonů po celé naší zemi. Na základě výzvy České biskupské konference si tak budeme moci i tímto způsobem symbolicky připomenout  70. výročí konce  II. světové války. Věřící jsou pak zváni ke spojení v tiché v modlitbě za oběti této války. Ze zvonice katedrály budou znít zvony Josef, Dominik, Jan Křtitel a Václav  7 minut.

Děkovná bohoslužba za mír k 70. výročí konce druhé světové války

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v úterý 5. května 2015.

V květnu letošního roku si připomínáme 70. výročí konce 2. světové války. Slavnostní bohoslužba, při níž budou věřící děkovat za sedmdesát let míru a vzpomínat na ty, kteří za naši svobodu obětovali své životy, se bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat v úterý 5. května 2015 od 17.30 hodin.