Monthly Archives: Červen 2015

Slavnost sv. Petra a Pavla

C130-037-A_Mimoradne_zvoneni_Petr_a_PavelMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pondělí 29. června 2015.               

Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.

Kněžské svěcení

C130-036-B_Mimoradne_zvoneni_knezske_sveceniMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 27. června 2015.                

Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu. Kněžské svěcení je obřad (některými církvemi – římskokatolickou, pravoslavnou a husitskou – považovaný za svátost), při němž je svěcené osobě udělen status kněze (udělena svátost kněžství), a člověk se tak stává knězem příslušné církve.

Noví kanovníci Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

C210-028-A_Novi_kanovnici_Metropolitni_kapituly_u_sv._Vita_v_PrazePražský arcibiskup kardinál Dominik Duka jmenoval sídelními kanovníky Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. Dr. Vojtěcha Eliáše, dosavadního biskupského vikáře pro diakonii, a ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera ThD., dosavadního faráře u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a nově jmenovaného ředitele kurie Arcibiskupství pražského. Noví kanovníci budou instalováni proboštem kapituly biskupem Václavem Malým v neděli 28. června 2015 při nešporách v 17 hodin.

Slavnost sv. Jana Křtitele

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve středu 24. června 2015.               

Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel. Jan je mnohdy považován za pouhého poustevníka či proroka, který se setkal u řeky Jordán s Ježíšem, pokřtil jej a pak byl záhy popraven králem Herodem.

Ze života svatovítských zvoníků – Lysolajský běh

C120-007-D_Ze_zivota_svatovitskych_zvoniku7. Lysolajský běh ve čtvrtek 11. června 2015 za účasti několika katedrálních zvoníků              

To, že zvonění na svatovítské zvony je také poměrně fyzicky náročnou činností, většinu lidí nepřekvapí. Není tedy nijak mimořádné, když zvoníky z nejznámějšího českého kostela potkáte při různých sportovních činnostech, ať jde o plavání, cyklistiku, lyžování atp. Řada se jich účastní i závodů běžeckých, a to s důstojným umístěním ve výsledkové listině.

Kardinál jednal s prezidentem o katedrále

C210-028-A_Kardinal_jednal_s_prezidentem_o_katedralePrezident Miloš Zeman se sešel s pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. Konzultovali spolu připravovanou dohodu o majetkoprávním vyrovnání týkajícím se církevních budov na Pražském hradě.

Slavnost sv. Víta

C130-034-A_Mimoradne_zvoneni_Titularni_slavnost_katedraly_sv._VitaMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pondělí 15. června 2015.

Dne 15. června  je den titulární slavnosti katedrály sv. Víta v Praze. V letošním roce je současně i připomínkou 671. výročí „položení základního kamene“  svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Svatý Vít byl prokazatelně uctíván již v 5. století – k rozšíření úcty nesporně přispělo i to, že byl popraven ve věku sedmi let, protože se odmítl zříci víry v Boha. Zejména ve středověku patřil k nejvíce uctívaným světcům. Zasvěcením pražské katedrály sv. Vítovi se Praha připojila ke stovkám evropských míst, která jej považují za svého patrona.

Zvon Mistr Jan pro Betlémskou kapli

C220-012-A_Zvon_Mistr_Jan_pro_Betlemskou_kapliBlahoslav Lukavec, Jiří Kubec a mladý zvonař z Myslkovic u Tábora Michal Votruba přišli s myšlenkou pořídit do Betlémské kaple v Praze na počest blížícího se významného výročí Mistra Jana Husa zvon s názvem „Mistr Jan“. Již mnoho let se v Praze přímo před kostelem žádný zvon nelil, a proto by bylo pěkné obnovit tuto prastarou tradici lití zvonů přímo u příslušného kostela.

Slavnost Těla a Krve Páně

C130-033-A_Mimoradne_zvoneni_Tela_a_krve_PaneMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve čtvrtek 4. června 2015.

Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavit v katedrále sv. Víta slavnostní mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) zavedl v roce 1264 papež Urban IV. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355.

Chodově na sokolovsku chtějí opravit historický zvon


C210-027-A_Chodovsti_chteji_opravit_historicky_zvonVedení města Chodova zahájilo při letošním Dni kostelů i sbírku na opravu historického zvonu v kostele sv. Vavřince. Celkové náklady se odhadují na 250 tisíc korun. Plánovaná sbírka navazuje na dávnou městskou tradici, kdy se na opravy, výzdobu a podporu kostela skládali obyvatelé Chodova společně s měšťany.