Daily Archives: 4.6.2015

Slavnost Těla a Krve Páně

C130-033-A_Mimoradne_zvoneni_Tela_a_krve_PaneMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve čtvrtek 4. června 2015.

Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavit v katedrále sv. Víta slavnostní mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) zavedl v roce 1264 papež Urban IV. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355.

Chodově na sokolovsku chtějí opravit historický zvon


C210-027-A_Chodovsti_chteji_opravit_historicky_zvonVedení města Chodova zahájilo při letošním Dni kostelů i sbírku na opravu historického zvonu v kostele sv. Vavřince. Celkové náklady se odhadují na 250 tisíc korun. Plánovaná sbírka navazuje na dávnou městskou tradici, kdy se na opravy, výzdobu a podporu kostela skládali obyvatelé Chodova společně s měšťany.