Monthly Archives: Únor 2015

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně

C130-008-B_Mimořádné zvonění_Mene tekelMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 1. března 2015.

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně, která se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná 1. března 2015 od 14.00 hodin, završí tradiční festival Mene Tekel. Budou během ní čteny dopisy dětí jejich vězněným rodičům.

Bohoslužbu budou sloužit kardinál Dominik Duka OP společně se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Joelem Rumlem, patriarchou Církve československé husitské Tomášem Buttou, biskupem Jednoty bratrské Janem Klasem a biskupem Slezské církve evangelické Janem Waclawkem. Kázání přednese prof. Petr Piťha.

Během bohoslužby zazní fanfáry v podání Pražských katedrálních žesťů. Účinkují: Vladislav Kozderka a Josef Zámečník — trubky, Josef Kšica varhany, přednes žalmu katedrální kantor — Jakub Hrubý, varhanní Postludium — Josef Kšica — varhany.

Věž v Liběšicích má opět zvon

220-010-C_Věž v Liběšicích má opět zvon_PVCKrálovéhradecká obec Liběšice zažila mimořádnou událost. 18. února 2015 se na zvedání zvonu do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie se přišla podívat celá obec včetně dětí ze základní školy. Kostel přišel o své tři zvony na počátku druhé světové války, kdy je německá armáda, podobně jako zvony v sousedním Úštěku, zrekvírovala pro zbrojní průmysl.

Zvon Josef mimo provoz

C130-009_Zvon mimo provoz - Josef

Zvon Josef svatovítské katedrály bude v pátek dne 27. února 2015 dočasně umlčen. Bude demontován závěs srdce a závěs bude zhotoven zcela nový. Zvon Josef by měl zvonit opět nejpozději o Velikonocích 2015.

XX. Popelec umělců – Praha 2015

Akademický kostel Nejsv. Salvátora středa 18. února 2015

18:00 hodin / Bolestná tajemství z Růžencových sonát H. I. F. Bibera zahrají Lucie Sedláková Hůlová – housle, Robert Hugo – cembalo a Jan Krejča – theorba. Koná se v sakristii kostela. Vstup volný, přístup z nádvoří Klementina od 17:40 hodin.

19:00 hodin / Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.

20:30 hodin / Vernisáž postní intervence Michala Škody v sakristii kostela. Promluví autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem.

Latinské zkratky a nápisy na církevních a světských stavbách

260-003_Latiské_zkratky_460x300Zkratky, symboly, slova a nápisy, s nimiž se na památkách často setkáváme, mají ustálený význam, některé nám pomáhají odlišit tvůrce díla – umělce od objednavatele, od toho, na jehož náklad dílo vzniklo, kreslíře předlohy grafického listu, rytce nebo litografa apod. Jsou většinou latinské, takže v minulosti, kdy latina patřila ke všeobecnému vzdělání, byly mezinárodně srozumitelné. Jejich znalost nám i dnes mnohé ozřejmí a přispěje k hlubšímu poznání a pochopení památky.

Malostranské masopustní veselí 2015

Vážení sousedé,
  rok se s rokem sešel a za dveřmi je další Malostranské masopustní veselí s průvodem masek, muzikou i pravou masopustní zabijačkou.
  Sraz masek je 14. února ve 13 hodin před hostincem U černého vola.
  Přidat se k nám ale můžete i během aklimatizačních zastávek anebo třeba až na Kampě, kam bude mít průvod namířeno.
  Těším se na setkání.
  Oldřich Lomecký

starosta Prahy 1