Monthly Archives: Březen 2015

Mimořádné zvonění 2015 – Zelený čtvrtek – Missa chrismatis

C130-017-A_Mimořádné zvonění_Zelený čtvrtek - Missa chrismatisMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015 dopoledne.

V římskokatolické církvi se dopolední mše na Zelený čtvrtek (missa chrismatis) koná pouze v katedrálách. Sídelní biskup svolává kněze své diecéze a spolu s nimi žehná oleje katechumenů, nemocných a křižmo.

Mimořádné zvonění 2015 – Květná neděle

C130-016-A_Mimořádné zvonění_Květná neděleMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 29. března 2015.

Slavnostní zahájení letní turistické sezony na Pražském hradě

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 28. března 2015.

C130-015-A_Mimoradne_zvoneni_Zahajeni_letni_turisticke_sezony_na_PHPomalu se stává tradicí, že zvony svatovítské katedrály jsou součástí slavnostního zahájení letní turistické sezóny na Pražském hradě.

Requiem za kardinála Schwarzenberga

C130-014-A_Mimoradne_zvoneni_Requiem_za_kardinala_SchwarzenbergaMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pátek 27. března 2015.

U příležitosti 130. výročí úmrtí kardinála Bedřicha Schwarzenberga bude pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP, za svého předchůdce na svatovojtěšském stolci sloužit v pátek 27. března 2015 od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha requiem.

Pašijové hry ve svatovítské katedrále

C210-020-A_Pašijové hry v katedráleNa Květnou neděli, 29. března 2015, se v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 19.00 hodin budou opět konat pašijové hry. Upravenou verzi Hořických pašijí představí tři herecké osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald. Zazní hudba Jaroslava Krčka v provedení souboru Musica Bohemica.

Zvěstování Panně Marii

Reliéf Zvěstování Panny Marie na jižní straně zvonu Zikmund katedrály sv. Víta. - V kruhovém ornamentálním rámu o průměru 40 cm (věnec z listů a ovoce) je reliéf Zvěstování Panny Marie vytvořený podle dřevorytu Albrechta Dürera.

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve středu 25. března 2015.

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini – Zvěstování Panny Marie, přesněji Zvěstování Panně Marii či Zvěstování Páně, je biblická událost, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil jí, že počne dítě, že se jí narodí Syn Boží. Událost se slaví jako církevní svátek Vtělení Páně devět měsíců před Vánocemi (dne 25. března). Některé křesťanské církve jej slaví jako Zvěstování Panny Marie, v katolickém liturgickém kalendáři je tento den uveden jako Zvěstování Páně. Zasvěcení kostelů se v českých zemích nejčastěji uvádí slovy Zvěstování Panny Marie. Jako námět výtvarných děl se událost mnohdy označuje samotným slovem Zvěstování.

Katedrála sv. Víta nové varhany dostane

C210-014-A_Katedrála sv. Víta nové varhany dostane

Ke stému výročí založení Československa, které oslavíme v roce 2018, bude obdarován jeden z hlavních symbolů státnosti – katedrála sv. Víta. Dostane nové varhany. Dosavadní romantické varhany od Josefa Mölzera na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí prý zvukově dostačují pouze pro starou část katedrály.

Kdy se zvoní ve Westminsterském opatství

C232-001_Westminsterské opatstvíAktualizace stránky – Programy zvonění v zahraničí

Seznam míst v zahraničí, kde je možné slyšet pravidelně vyzvánění zvonů obsluhovaných ručně, byl aktualizován.

Konkrétně se jedná o Westminsterské opatství. Stránku Programy zvonění v zahraničí najdete ZDE.

 

Příčina požáru zvonice Novoděvičího kláštera je známa

C252-002-AMoskva – Příčinou nedělního (15. března 2015) požáru zvonice moskevského Novoděvičího kláštera byl zkrat v elektrickém připojení teplometů, které vysoušely opravovanou fasádu. Oznámilo to vedení hasičského sboru v Moskvě. Požár zničil lešení, vážnější škody na historické památce ani zranění osob ale nezpůsobil.

Slyšeli jsme při kázání kardinála Dominika Duky OP k výročí přenesení ostatků sv. Václava

Kardinál Duka již tradičně sloužil 4. března 2015 k připomenutí výročí přenesení ostatků sv. Václava mši ve svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta. V kázání upozornil mimo jiné na to, že ačkoli někteří se nám snaží podsunout, že český stát je bezkonfesní, jsme státem, který byl vybudován na ideji křesťanství prosazované sv. Václavem. “V ústavě se hlásíme ke svým kořenům, a jestli se k nim chceme hlásit i nadále, nemůžeme se vzdát křesťanství, svatého Václava, ani Jana Nepomuckého. To bychom se potom vzdali pramene, z kterého tato zem žije, připomenul.Jako opravdový vévoda věděl, že slib se musí dodržet,  odmítl také kardinál Duka častou kritiku svatého Václava, který měl údajně příliš sklánět hlavu před svými západními sousedy.